Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds tekniska högskola söker en postdoktor med inriktning mot tvärvetenskapliga studier av produktion av fossil-fritt stål, industripolitik, och internationell klimatpolitik efter Paris-avtalet.

Anställningen kommer att vara placerad vid Institutionen för teknik och samhälle, Avdelningen för miljö- och energisystem (IMES). IMES är en tvärvetenskaplig avdelning som bedriver forskning och undervisning kring samspelen mellan energi, miljö, teknik, system, ekonomi och hållbar utveckling.

Forskningen finansieras av HYBRIT projektet ”Fossil fritt stål” som startat med ett forskningsprojekt (RP1) och nu följa av en pilot anläggning med ambitionen att full-skale demonstrera och kommersialisera fossil fritt stål 2030 till 2040. Forskningen sker i nära samarbete med andra forskare vid Lunds universitet, Stockholm Environment Institute (SEI) och HYBRIT konsortiet[1].

Inom HYBRIT RP1 studerar vi förutsättningar och omställningsvägar för att göra fossil fritt stål kommersiellt de kommande 20 till 35. Forskningsprojektet RP1 består av 5 arbetspaket (WP 1 – 5) med teknisk inriktning för att utveckla den tekniska processen och ett arbetspaket (WP 6) som analyserar konceptet från ett systemperspektiv. Postdoktor anställningen kommer att arbeta inom WP6 i Lund.

Ämne

Miljö- och energivetenskaper, med inriktning på förutsättningar för fossil-fritt stål

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktor anställningen syftar till att anlaysera ett urval av länder (vilka bestäms i dialog med WP-ledaren och konsortiet), hur utvecklingen av stål-produktionen styrs i dessa länder, handelsimplikationer, och hur strategiska allianser skulle kunna underlätta en omställning till fosill fritt stål.

Som postdoktor kommer du att arbeta nära WP-ledaren (Max Åhman) och i nära samarbete med forskare vid Lunds universitet, SEI och HYBRIT konsortiet.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Sökande ska ha för ämnesområdet och arbetsuppgifterna relevant forskarutbildning och doktorsexamen.
 • Teknisk, ekonomisk eller tvärvetenskaplig grundexamen är önskvärd.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vi anställning av postdoktor skall följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • God analytisk förmåga samt förmåga att förstå och tillgodogöra sig olika ämnesmässiga perspektiv.
 • Erfarenhet av tvärvetenskaplig och mångvetenskaplig forskning kring omställning
 • God förmåga till samarbete i projekt över ämnesgränser
 • Förmåga till samverkan med industri och omgivande samhälle

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 1. Personligt brev.
 2. CV.
 3. Kopia på ditt grund- och doktorsexamensbevis och tagna kurser.
 4. Lista över publikationer.
 5. Upp till 3 stycken representativa publikationer.
 6. En plan eller reflektion (cirka 1 sida) som visar hur den sökande ser på uppgiften (se projekthemsidan för Work plan och andra dokument).
 7. Två rekommendationsbrev från akademin.
 8. Intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för tjänsten, exempelvis policyarbete.

Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

[1] www.hybritdevelopment.com

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1618
Kontakt
 • Max Åhman, universitetslektor, 046-2229543
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-06-05
Sista ansökningsdag 2018-07-10

Tillbaka till lediga jobb