Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Nanoelektronik och kretsimplementering  inom millimetervågs-området:  Forskningsarbetet kommer att bestå av att leda verksamheten kring kretsimplementering baserat på de processer och teknologier som vid Lunds Universitet finns framtagna inom forskargruppen. Speciellt avser vi att använda  den  back-end-of-line teknologi (BEOL) som har tagits fram inom ramen för INSIGHT  för att utveckla unika typer av kretsar med användning inom radar samt kommande kommunikationsteknologier med fokus kring och över 100 GHz. I arbetet ingår såväl att vidareutveckla processteknologi för området som att leda och ta ansvar för högfrekvenskaraktärisering inom ämnesområdet både med avseende på utrustning och mätningar. Samarbete med övriga forskningssatsningar vid institutionen och vid Lunds Universitet samt omgivande företagsverksamhet bedöms positivt.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Även tekniskt ansvar för avancerad laborationsutrustning kan ingå.  Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad erfarenhet av karaktärisering av  millimetervågskomponenter
 • Dokumenterad erfarenhet av design av millimetervågskretsar
 • Dokumenterad erfarenhet av tillverkning av komponenter och kretsar i renrumsmiljö

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor 
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 12a § HF.

Instruktioner för ansökan:
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

***************************************************************

Befordran till universitetslektor i Elektroteknik med inriktning mot Nanoelektronik och kretsimplementering  inom millimetervågsområdet

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Fördjupad erfarenhet av karaktärisering av millimetervågskomponenter
 • Fördjupad erfarenhet av design av millimetervågskretsar
 • Fördjupad erfarenhet av tillverkning av komponenter och kretsar i renrumsmiljö
 • Förmåga att aktivt och framgångsrikt söka extern finansiering antingen självständigt eller i samarbete med övriga forskare inom institutionen
 • Förmåga att bidra till innovation och förnyelse av karaktäriseringsmöjligheter inom mätområdet
 • Förmåga att handleda studenter på masternivå samt biträda  i handledning av  doktorander
 • Dokumenterad god förmåga att samarbeta med forskare och studenter inom området vid Lunds Universitet
 • Bidrag till den pedagogisk utvecklingen inom området.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1713
Kontakt
 • Daniel Sjöberg, 046-222 0000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-06-29
Sista ansökningsdag 2018-08-03

Tillbaka till lediga jobb