Lunds universitet, IIIEE

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på strategier för en hållbar utveckling. Institutet bedriver ett stort antal externa forsknings- och utvecklingsprojekt och två internationella masterutbildningar. Mer information finns på institutets hemsida www.iiiee.lu.se

Särskild ämnesbeskrivning

Tjänsten ska bidra till utvecklingen av den existerade forskningsprofilen på institutet, ska vara nära integrerat med pågående forskning och ska avancera och utveckla forskning inom området av hållbar konsumtionsstyrning för en övergång till koldioxidsnåla och resurseffektiva ekonomier. Av särskilt intresse är forskning inom hållbar konsumtionsstyrning med kopplingar till hållbart konsumtionsbeteende och policy. Specifika forskningsämnen kan täcka hållbart konsumtionsbeteende, affärsmodeller för hållbar konsumtion och delningsekonomi. Forskningen kommer vara tvärvetenskaplig.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

I utbildningsprogrammen på institutet ingår det undervisning på plats och på distans, multidisciplinära uppdrag, tillämpade uppgifter med samhällsaktörer, arbete i flerspråkiga sammanhang och interaktion med många olika nationaliteter. Tjänsten ska bidra till utvecklingen av våra utbildningsprogram inom den ovan nämnda kontexten både på plats och på distans.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Relevant erfarenhet som postdoktor
 • Erfarenhet av undervisning på plats och på distans
 • Förtrogenhet med kvalitativa och kvantitativa metoder inom samhällsvetenskaplig forskning
 • Erfarenhet av “mixed methods”-forskning och programvara som stödjer det t.ex. NVivo
 • Erfarenhet av statistisk programvara eller andra program för att analysera data (SPSS)
 • De huvudsakliga kriterierna är vetenskaplig och pedagogisk förmåga där emfas ligger på vetenskaplig förmåga
 • Internationell arbetserfarenhet och erfarenhet av att söka externa forskningsanslag

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

 

Instruktioner för ansökan:

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i hållbar konsumtion för en övergång till koldioxidsnåla och resurseffektiva ekonomier

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. 

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering

Bedömningsgrunder

Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1723
Kontakt
 • Oksana Mont, +46 46 222 02 50
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-17
Sista ansökningsdag 2018-07-12

Tillbaka till lediga jobb