Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
Anställning tillsvidare som universitetslektor i translationell lungmedicin, med placering tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.
Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår patofysiologisk forskning avseende inflammatorisk lungsjukdom. Detta inkluderar experimentella och kliniska studier avseende sjukdomar som astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom, sömnapné eller interstitiell lungsjukdom, från icke invasiv metodik till cellbiologi. Exempel på forskningsområden är respirationsfysiologi, imaging och inflammationsbiologiska frågeställningar. Innehavaren förutsätts utöva egen kvalificerad forskning. Därutöver förväntas innehavaren delta inom falultetens olika utbildningsprogram på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. I anställningen kan även ingå interna och/eller externa förtroendeuppdrag.
Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning) .
Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare och ha väl vitsordad vetenskaplig kompetens. Erfarenhet av translationell lungmedicinsk forskning, exempelvis lungfunktionsstudier, imaging och/eller inflammationsbiologiska frågeställningar är meriterande, liksom internationellt nätverksarbete och forskningsanslag erhållna som huvudsökande i nationell och internationell konkurrens. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisningen som inom handledning på grund-, avancerad-och forskarutbildningsnivå. Meriterande är dokumenterad förmåga att handleda doktorander. Den sökande ska visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga. Den sökandes vetenskapliga utvecklingspotential kommer att vägas in i bedömningen. Den som anställs ska behärska det svenska språket inom en treårsperiod för att kunna undervisa studenterna och kommunicera inom universitetet. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn
Upplysningar
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46-46-222 80 84, e-post: erik.renstrom@med.lu.se , eller prefekt Bo Baldetorp tel +46 70 688 30 02 bo.baldetorp@med.lu.se. Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel +46 46 222 71 11, Helene.Berggren@med.lu.se
Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-10-10. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1795
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-08-27
Sista ansökningsdag 2018-10-10

Tillbaka till lediga jobb