Medicinska fakulteten, Institutionen för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär ett forskningsarbete som syftar till att klarlägga mekanismer vid nervskada, nervregeneration samt vid neuropati, särskilt diabetes och hur man med kirurgisk teknik vid försnämnda tillstånd kan reparera och rekonstruera skadade nervstammar.

Arbetet innehåller djurförsök (huvudsakligen råttor) med självständigt utförande av nervreparation/nervkonstruktion på ischiasnerv. Självständigt omhändertagande av nervpreparat med snittning och immunohistokemisk analys av olika vävnadskomponenter i den perifera nerven ingår.

Arbetsuppgifterna innebär också att självständigt utföra in vitro försök inom samma område för att analysera markör i nervbitar och dorsalrotsganglier med fokus på tidsaspekter på upp- och nedreglering av olika signalvägar. Det innebär också omhändertagande av humana preparat samt leverans till särskild biobank. Preparation av vävnad för masspektrometri och olika image-analyser (exv MAX IV) ingår också i arbetsuppgifterna. Självständigt analysera data statistiskt och författa manuskript baserat på resultaten.

Kvalifikationskrav
Biologexamen. Doktorsexamen inom ämnesområdet neurobiologi eller inom annat för anställningen relevant ämnesområde. Certifiering att arbeta med försöksdjur. Kunskaper och kompetens inom tekniker som immunohistokemi, ELISA, Western blot och olika image-analyser samt masspektrometri. Vidare krävs administrativ kompetens som ansökningsförfarande för forskningsanslag och djurförsöksetiska nämnd.

Anställningen är tidsbegränsad till ett år.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1820
Kontakt
  • Lars Dahlin/professor, 040-331724
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-06-08
Sista ansökningsdag 2018-06-27

Tillbaka till lediga jobb