Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Biologiska Institutionen har all biologisk forskning i Lund samlats i ett gemensamt huskomplex med unika möjligheter till nyskapande utbildning och forskning inom det biologiska området. Totalt arbetar idag ca 300 personer varav ca 80 doktorander vid institutionen. Forskningen vid institutionen är organiserad i forskargrupper och behandlar många av biologins ämnesområden, från molekylärbiologi till ekosystem. Vi erbjuder flera kandidat- och masterprogram för såväl svenska som internationella studenter. Mer information om biologiska institutionen finns på: http://www.lu.se/biologi

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen bioinformatikundervisning inom grund- och forskarutbildning, samt viss undervisningsadministration och kompetensutveckling. (Undervisning kommer att uppgå till ca 70%, undervisningsadministration till ca 10% och kompetensutveckling inom ämnet till 20%.)

Sökanden förväntas delta aktivt i grundutbildningen inom bioinformatik och närliggande områden, samt handleda examensarbete och studentprojekt.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§).

För denna position krävs att den sökande ha avlagt doktorsexamen inom området relevant ämnesområde.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Dokumenterad erfarenhet och förmåga att undervisa i bioinformatik på biologi- och molekylärbiologikurser på avancerad nivå är ett krav. Undervisningserfarenhet inom programmering, storskalig DNA-sekvensering och angränsande områden är meriterande. Även erfarenhet av handledning av studentprojekt och examensarbete räknas som en merit.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Ansökans utformning och innehåll

Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-01-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-08-01 tom 2019-01-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1881
Kontakt
  • Carin Jarl-Sunesson, universitetslektor, bitr pref, 046-222 01 24, carin.jarl-sunesson@biol.lu.se
  • Tina Olsson, personalsamordnare, 046-222 95 62, tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-30
Sista ansökningsdag 2018-06-13

Tillbaka till lediga jobb