Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Hur kan vårt immunförsvar skilja på främmande smittoämnen från våra egna celler? Växelverkan mellan membranprotein på ytan av immunceller verkar vara avgörande för detta, men exakt hur denna så kallade antigendiskriminering sker på molekylär nivå är fortfarande okänt. Syftet med detta projekt är att bättre förstå hur antigendiskriminering fungerar genom att studera hur de två molekylära komplexen T-cellreceptorer och pMHC binder till varandra på mötande immunceller. De senare har som funktion att ta upp och presentera peptider från främmande smittoämnen vilka känns igen av T-cellreceptorerna, men dessa peptider kan även komma från våra egna celler. Du kommer i detta projekt att använda både modellsystem av immunceller samt levande celler för att studera och karaktärisera denna växelverkan samt hur den påverkas av om peptiden kommer från våra egna celler eller från ett smittoämne. Denna information kommer användas för att utveckla en biofysikalisk modell för att bättre förstå antigendiskriminering och hur en immunrespons inleds.

Arbetet är huvudsakligen experimentellt och kommer omfatta studier dels på konstgjorda modellsystem av cellmembran och dels på levande celler. Högupplöst fluorescensmikroskopi kommer användas för att studera fördelning och växelverkan hos flera viktiga membranproteiner i kontakten mellan immunceller med fokus på växelverkan mellan T-cellreceptorer och pMHC.

Huvudhandledare för detta projekt är universitetslektor Peter Jönsson vid avdelningen för fysikalisk kemi, Lunds universitet, med en forskningsinriktning mot biomolekylära interaktioner vid gränsytor. Doktoranden kommer att vara stationerad vid avdelningen för fysikalisk kemi, Lunds universitet, men kommer också samarbeta med postdoktorala forskare och doktorander i Prof. Simon Davis grupp vid Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford i England.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha en examen i fysik, kemi, biologi eller i ett liknande ämne på avancerad nivå (magister, master, civilingenjör). Då projektet kommer att omfatta både metodoptimering samt användande av olika tekniker för att studera biologiska problem är det nödvändigt att den sökande har ett intresse inom båda dessa områden, och speciellt en önskan att vilja använda dessa tekniker för att lösa grundläggande biologiska problem. Dokumenterad erfarenhet av detta samt erfarenhet i att arbeta med celler, och då speciellt celler i vårt adaptiva immunförsvar, kommer att betraktas som en stark merit. Det är också viktigt att den sökande har en dokumenterad förmåga att snabbt tillgodogöra sig nya tekniker och kunskaper. Erfarenhet i att arbeta med membranprotein i det adaptiva immunförsvaret och erfarenhet av biofysikaliska tekniker relaterade till detta är också en merit. Andra viktiga personliga egenskaper hos den sökande är att var strukturerad, oberoende, uthållig och energisk. Goda kunskaper i både skriven och talad engelska är ett krav.

Var god bifoga bilagor som styrker åberopade meriter och ett personligt brev som förtydligar ditt intresse för projektet och vilken kunskap och erfarenhet du har som är relevant för detta.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1901
Kontakt
  • Peter Jönsson, universitetslektor, 046-2228160
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-06-04
Sista ansökningsdag 2018-06-25

Tillbaka till lediga jobb