Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

I Sverige förekommer endast en bofast valart som även fortplantar sig i svenska vatten – tumlaren (Phocoena phocoena). På grund av dess skygga natur är mycket fortfarande okänt om artens utbredning, fortplantning, födosök, beteende och påverkan från mänskliga aktiviteter. Tumlare omfattas på grund av hoten mot artens överlevnad av ett antal nationella och internationella bestämmelser och överenskommelser. För att säkerställa artens fortlevnad i våra svenska hav krävs mer kunskap genom fördjupad forskning kring artens beteende, ekologi och påverkan från mänskliga aktiviteter.

Detta doktorandprojekt syftar till att studera tumlarens sociala beteende och gruppstruktur, samt de mekanismer som styr och påverkar dessa. Evolutionära processer samt faktorer med mer direkt påverkan på beteende och gruppstruktur kommer att studeras i relation till den data som samlas in under projektets gång. Hur interagerar tumlare med varandra? Vad avgör och påverkar gruppstorlek och gruppstruktur, och skiljer sig denna mellan olika populationer med varierande selektionstryck och störningspåverkan? Tumlarens spatiala och temporala utbredning kommer att undersökas och sättas i relation till födans rörelser och fördelning. Inom projektet kommer även påverkan från fritidsbåttrafik och havsbaserad turism på artens beteende och gruppstruktur att studeras. Metoder för datainsamling inkluderar bl.a. akustiska metoder, visuella observationer från land och båt samt med drönare, samt citizen science.

Kvalifikationer

Sökanden ska ha masterexamen i biologi med inriktning mot akvatisk ekologi eller motsvarande och ha kunskap i småvalars ekologi; tidigare praktisk erfarenhet av visuell och akustisk övervakning av tumlare i fält, samt bearbetning av denna typ av data, är meriterande. Sökanden ska behärska engelska språket så att hen kan ta till sig information från vetenskaplig litteratur, kommunicera effektivt med kollegor i olika arbetssituationer inklusive vid vetenskapliga konferenser, och kunna skriva språkligt korrekta vetenskapliga rapporter. Vidare krävs mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska, både i tal och skrift, eftersom delar av arbetet kräver nära kommunikation med allmänheten.

Viktiga egenskaper är att vara ambitiös, kreativ, problemlösande, strukturerad, uthållig och energisk och att kunna arbeta både självständigt och som en del i en grupp. Erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med myndigheter och olika intresseorganisationer är också meriterande, liksom erfarenhet av att driva citizen science-projekt samt kommunicera vetenskaplig information till allmänheten. Arbetet kräver periodvis långa arbetsdagar och -veckor i samband med fältprovtagning och experiment. Körkort är ett krav liksom förarintyg för fritidsbåt.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan

Ansökan ska inkludera CV, bilagor som styrker åberopade meriter, ett personligt brev som förtydligar ditt intresse för projektet och vilken kunskap och erfarenhet du har som är relevant för projektet samt kontaktinformation till två referenspersoner. Relevanta publikationer kan också bifogas.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-09-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1948
Kontakt
  • Per Carlsson, universitetslektor, +46 46 222 84 35, per.carlsson@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-31
Sista ansökningsdag 2018-06-14

Tillbaka till lediga jobb