Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, humanekologi och urban och social geografi samt GIS. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Den starka forskningsprofilen avspeglas i undervisningen. Många av våra kurser och program är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får ta del av aktuell forskning från lärare som själva är aktiva forskare. Vår utbildningsmiljö är sedan länge också starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Arbetsuppgifter:
Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Forskningen skall bedrivas inom humanekologi och med fördel ansluta till något av de forskningsområden som bedrivs vid avdelningen (för vidare information se: www.keg.lu.se) Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med tjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent.

Studieplan och annan information om forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi finns att hämta på: https://www.keg.lu.se/forskning/forskarutbildning/doktorandutbildning-i-humanekologi

Behörighet:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • Avlagt examen på avancerad nivå eller
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller,
 • På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i humanekologi har den som minst har 30 högskolepoäng på avancerad nivå i humanekologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen skall innehålla självständiga arbeten omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande på avancerad nivå. Vidare skall den sökande behärska engelska i tal och skrift motsvarande engelska B vid svenska gymnasiet.

Bedömningsgrund:
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelse för forskningsintresse i relation till institutionens forskningsprofil samt tidigare uppsatser och publicerat material är viktiga dokument för att bedöma denna förmåga. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är av stor vikt.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla:

 • Meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildning i humanekologi
 • Examensbevis och betyg
 • Uppsatser, motsvarande sammanlagt 30 högskolepoäng, på kandidatnivå eller avancerad nivå i humanekologi eller ämne som bedöms likvärdigt
 • Kortfattad forskningsplan (max 2000 ord / 4 sidor) som anknyter till den forskning som bedrivs vid institutionen (se vidare beskrivning av institutionens forskningsprofil och forskningsprojekt på www.keg.lu.se)
 • Övriga skrifter eller meriter som är relevanta för anställningen.

Ansökan skall vara på engelska och sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Om det uppkommer frågor gällande ansökningsförfarandet i sökandeportalen, vänligen kontakta Lars Tollemark, lars.tollemark@sam.lu.se 046-222 68 97 eller Natalie Nyman, natalie.nyman@sam.lu.se 046-222 48 06. Specifika frågor gällande tjänsten ställs till kontaktpersonerna nedan.

Villkor:
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 September, 2018, eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1999
Kontakt
 • Alf Hornborg, Ämnesföreträdare , 046-222 31 13, alf.hornborg@hek.lu.se
 • Karl-Johan Lundquist, Prefekt, 046-222 8413, karl-johan.lundquist@keg.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-06-01
Sista ansökningsdag 2018-08-01

Tillbaka till lediga jobb