Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på strategier för en hållbar utveckling. IIIEE strävar efter att knyta forskningsresultat och deras tillämpning, skapa möjligheter för hållbar utveckling i samband med företag, ekonomi och miljö. IIIEE tror att en förändring i riktning mot hållbarhet kräver strategiskt fokuserad stadsutveckling och ledningsstrukturer, styrmedel, affärsmodeller, visioner och scenarier.

Särskild ämnesbeskrivning

Den sökande kommer arbeta inom området innovation för hållbara affärsmodeller i förhållande till ren energi och den cirkulära ekonomin samt vilken roll immateriella tillgångar (Intellectual Property, IP) och immaterialrätt (Intellectual Property Rights, IPR) spelar in i hållbarhetsövergångar.

Arbetet kommer utföras inom projektet “Intellectual Property Models to Accelerate Sustainability Transitions (IPACST)” vilket är finansierat av Belmont Forums forskningsprogram “Transformation to Sustainability”. Förändring till hållbarhet kräver innovation med komplexa processer för spridning och införande.  Förståelsen för rollen som immateriella tillgångar och immaterialrätt spelar i hållbarhetsövergångar är fortfarande otillräcklig. Projektet kommer skapa en tvärvetenskaplig forskning som ska utöka vår förståelse av dynamisk hållbar utveckling med fokus på skärningspunkten för immateriella rättigheter och hållbara affärsmodeller. Postdoktorn kommer utveckla och lyfta fram verktyg, praxis och riktlinjer samt kurser för nyckelintressenter så som beslutsfattare, företag och utbildningsinstitutioner.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Den sökande kommer utveckla fallstudier av hållbara affärsmodeller, utveckla konceptuella och analytiska verktyg och metoder samt kursmaterial i relation till IPCAST-projektet. Fokusområdet för postdoktorstjänsten kommer vara på innovation för hållbara affärsmodeller med särskilt fokus på cirkulär ekonomi och ren energi. Andra partners inom konsortiet har kompletterande expertis inom immateriella tillgångar och immaterialrätt. Den sökande kommer samarbeta med projektpartners för att utveckla fallstudier, verktyg och så småningom kurser. Kandidaten förväntas undervisa på IIIEE:s mastersprogram på engelska. Kandidaten förväntas även handleda doktorander. Slutligen kommer kandidaten också vara involverade I administration.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:

 • Forskningserfarenhet inom området för innovation av hållbara affärsmodeller
 • Stark forskningsinriktning och förmåga att självständigt genomföra och framgångsrikt slutföra forskningsprojekt
 • Förmåga att publicera i etablerade akademiska tidskrifter inom området för hållbarhet
 • God interkulturell kommunikationsförmåga och erfarenhet av internationellt samarbete
 • Förmåga att samarbeta i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp med ett behov av att brygga olika discipliner (hållbarhet, affärsmodeller, innovation, immateriella tillgångar)
 • Erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder (t.ex. fallstudier, intervjuer, undersökningar)
 • Erfarenhet och/ eller engagemang av utveckling av konceptuella och analytiska verktyg och/ eller kursmaterial för hållbarhet/innovation av hållbara affärsmodeller 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla följande dokumentation:

 • Forskningsplan (baserad på ämnet i utlysningen samt egna idéer)
 • Vision hur du kan bidra till Internationella Miljöinstitutets forskning
 • Samtliga publikationer
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2008
Kontakt
 • Nancy Bocken, +4646 222 02 49
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-06-07
Sista ansökningsdag 2018-09-30

Tillbaka till lediga jobb