Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Doktorandtjänst i klinisk medicin med inriktning lungmedicin med placering vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, avdelningen för lungmedicin och allergologi, Medicinska fakulteten.

Projekt: Biomarkörer vid obstruktiv lungsjukdom –fokus på lungfysiologi. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD) är idag en vanlig sjukdom och är den tredje ledande dödsorsaken i världen enligt WHO. Rökning är den övervägande orsaken till KOL-utveckling och rökavbrott är för närvarande det enda sättet att sakta ner sjukdomsprogressionen. KOL är en mycket varierad sjukdom som uppenbarar sig i flera olika fenotyper, med förekomst av bronkolit, emfysembildning, sputum-produktion etc. En grundlig klinisk karakterisering behövs för att belysa de olika kliniska COPD-fenotyperna för denna obstruktiva luftvägssjukdom. Projektet kommer att innebära kliniska lungfysiologiska undersökningar på KOL-patienter och kontrollgrupper.

Projektdelar: I. Kliniskt karaktärisera luftvägsobstruktion i en stor kohort med en bred patientpopulation inklusive många patienter med mild sjukdom. II. Göra en uppföljning av KOL-patienter och friska rökare som tidigare har undersökts och att undersöka och identifiera faktorer som är förknippade med ökad sjukdomsprogression. III. Undersöka icke-rökande personer med KOL i förhållande till rökare och ex-rökande KOL-patienter för att undersöka denna typ av luftvägsobstruktion. IV. Utforska kliniskt karakteriserad lungfysiologi i relation till funktionell bildbehandling (Imaging) av lungorna, såsom V/P-SPECT och OE-MR.

För behörighet för antagning kan individen först komma att antas till fördjupningskurs i humanbiologi (30 högskolepoäng).

Kvalifikationer:

Krav: Behörig att antas är den som uppfyller kraven för såväl grundläggande som särskild behörighet, samt svensk läkarexamen, svensk biomedicinexamen, svensk biologiexamen, svensk biomedicinsk analytikerutbildning eller motsvarande.

På grund av projektets natur måste den sökande kunna behärska svenska språket.

Förmåga till självständigt arbete och engagemang.

Arbetets art kräver flexibilitet vad gäller upplägg och arbetstid. 

God samarbetsförmåga och trevligt bemötande samt noggrannhet är också ett krav.

Meriterande:

Kunskap inom lungfysiologi.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2031
Kontakt
  • Ellen Tufvesson/docent, 046-222 78 28
  • Emmy Heidenblad/personalsamordnare, 046-222 78 30
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-06-05
Sista ansökningsdag 2018-08-12

Tillbaka till lediga jobb