Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vid Socialhögskolan finns socionomprogrammet, fristående kurser, magister- och masterutbildning och en välutvecklad forskning inom det sociala arbetets centrala forskningsområden (se www.soch.lu.se). Socialhögskolan bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination i ämnet socialt arbete. En god grund i socialt arbete och erfarenhet av det sociala arbetets praktik fordras då centrala inslag i undervisningen syftar till att ge ett individuellt stöd till studenterna medan de har sin verksamhetsförlagda utbildning (praktik) när det gäller reflektioner kring och utveckling av en professionell yrkesroll. Förmåga och kompetens att stödja och utveckla relationen student/handledare och hantera svårigheter eller krissituationer är viktigt. Arbetsuppgifterna omfattar även undervisning på avancerad nivå med inriktning barn och unga och socialt arbete i skolan. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i utvecklingsarbete och ingå i lärarlag inom socionomprogrammet samt utföra administrativa uppgifter kopplade till undervisningen. Undervisning sker i både Lund och Helsingborg.

Kvalifikationer
Behörighet för anställning som universitetslektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM) samt Lunds universitets anställningsordning (http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lusanstallningsordning.pdf).

Vi utgår ifrån att du har en god grund i socialt arbete (socionomexamen) och har en god praktisk erfarenhet av professionellt socialt arbete. 

Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Bred förankring inom ämnet socialt arbete är meriterande. Vi söker dig som har en god förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning av hög kvalitet. Du ska också ha en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, god samarbetsförmåga samt ett analytiskt tänkande.

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår. För anställningen krävs också visad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av praktiskt arbete inom det sociala området.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2067
Kontakt
  • Staffan Blomberg / Prefekt, +46462223162, staffan.blomberg@soch.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2018-06-07
Sista ansökningsdag 2018-06-20

Tillbaka till lediga jobb