Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämne
Industridesign, särskilt design-principer för form och formanalys.

Arbetsuppgifter
Industridesignprogrammet utbildar studenter för att i sitt framtida yrkesliv kunna fungera som kreativt gestaltande samordnare av mångfacetterade kunskaper och krav, för att åstadkomma designlösningar för alla slags situationer. Dessa lösningar kan vara såväl fysiska som icke fysiska. Huvudsyftet är att utbilda autonoma konstnärliga individer, som genom sina egna perspektiv och uttrycksformer kan utveckla nya lösningar och bidra i en hållbar utveckling.

Universitetslektorn ska ägna sig åt grundutbildning inom industridesignutbildningen och delta i handledningen av konstnärligt utvecklingsarbete. Universitetslektorn ska också verka för ett vidgat kunskapsutbyte med andra program på LTH, samt externt med omvärlden.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handleda examensarbeten
 • Samverka med andra designutbildningar internt och externt
 • Samverka med industri och näringsliv
 • Upprätthålla kontakt och samverka med andra utbildningsprogram för att finna synergier samt effektivitets- och samordningsvinster
 • Medverka i kvalitetssäkring av utbildningen
 • Administrativt arbete som är kopplad till arbetsuppgifterna ovan
 • Utveckla och etablera konstnärlig forskning

 

Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt konstnärlig doktorsexamen,
 • Visat konstnärlig skicklighet eller annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Minst 10 års erfarenhet av undervisning i ämnet med särskild inriktning på formstudier, produktsemantik och strategisk design.
 • Minst 5 års praktisk erfarenhet, varav minst 3 år utanför akademin.
 • Flera års yrkeserfarenhet som verksam industridesigner.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer i lika mån att fästas vid konstnärlig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som konstnärlig utövare/forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olikan ivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen och/eller studerande vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig självsständighet.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
 • Tidigare erfarenhet av att självständigt planera och genomföra kurser i linje med industridesigndesignutbildning på BA- och MA-nivå.
 • Tidigare erfarenehet och kompetens av att samarbeta med industri och externa samarbetspartners för att utveckla kursinnehållet i utbildningen.

Övriga meriter:

 • Internationell arbetlivserfarenhet och/eller studier inom designämnet är meriterande
 • Tidigare erfarenhet ifrån ledarskap och adminsitration av Industridesignutbildning är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2160
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-08-27
Sista ansökningsdag 2018-10-03

Tillbaka till lediga jobb