Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämne

Miljöpsykologi handlar om hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den, samt hur människan genom sitt beteende själv påverkar miljön. Ämnet behandlar både den fysiska och den sociala miljön och samspelet mellan dem. Det kan röra sig om interiörer, stadsrum eller landskap. För närvarande bedrivs forskning bland annat om samspelet mellan människan och belysning. Andra områden är människors mobilitet i stadsmiljön och allmänhetens upplevelse av natur och biologisk mångfald. Forskargruppen består av tre seniorforskare varav två professorer och en docent samt tre doktorander.

Särskild ämnesbeskrivning

Den aktuella befattningen har särskild tyngdpunkt mot energieffektiv belysning i inom- och utomhusmiljöer där användarbeteendet står i fokus.

Ämnet omfattar människors perception, emotion och beteende i samband med reglering och styrning av ljusnivåer utifrån situation och individuella behov. Forskningen är särskilt inriktad mot interventionsstudier där miljöförändringar genomförs i form av design och visuell kommunikation i syfte att utvärdera energi- och belysningsteknik i energieffektiva byggnader och stadsmiljöer. Studierna inkluderar barn, äldre och människor med särskilda behov.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom miljöpsykologi och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Grundläggande utbildning inom arkitektur.
 • Erfarenhet av miljöpsykologiska metoder avseende såväl barn som vuxna
 • Erfarenhet av energieffektivitetsmätningar i byggnader.
 • Erfarenhet av arbete med olika belysningssystem.
 • Förmåga att självständigt hantera problem i en flervetenskaplig miljö.
 • Social kompetens avseende förmåga att kommunicera med olika typer av människor i kontakten med deltagande företag, kommuner och samverkande högskolor, både internationellt och nationellt.
 • Flexibilitet (förmåga att klara en mängd olika uppgifter som mätningar, dataanalys, datainsamling, undervisning och administration).

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

*********** 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2192
Kontakt
 • Maria Johansson, professor , +46462227169
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-07-09
Sista ansökningsdag 2018-07-30

Tillbaka till lediga jobb