Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Projektet syftar till att förbättra rekonstruktioner av solens aktivitet med olika geologiska arkiv och att förbättra klimatstudier med radionuklider och olika mätningar från samma arkiv. En del av projektet är 10Be mätningar i varviga sjösediment samt jämförelse med resultat från existerande rekonstruktioner av solens aktivitet. Dessa studier kommer också att göra det möjligt att skaffa mycket exakta och precisa tidsskalor som är avgörande för tillförlitliga studier av solens påverkan på klimatet. En annan aspekt är nya rekonstruktioner av solens aktivitet och undersökningar av kopplingar till klimatförändringar.

Arbetsuppgifter

Rekonstruktioner av långsiktiga förändringar i solaktivitet baserade på kosmogena radionukliddata från iskärnor.

Projektet syftar till att förbättra rekonstruktioner av solaktivitet i det förflutna. Resultaten kommer att vara viktiga för studier av kopplingen mellan solen och klimatet samt för en bättre förståelse av tidigare förändringar i kolcykeln.

Kosmogena radionuklider återspeglar en kombination av produktions och depositionsprocesser (atmosfäriska cirkulationen (10Be) och kolcykeln (14C)). För närvarande skiljer sig de långsiktiga förändringarna i  olika radionuklider av skäl som inte förstås. Detta leder till stora osäkerheter i nuvarande rekonstruktioner av tidigare förändringar i solaktivitet.

Detta projekt kommer att baseras på 10Be mätningar i isprover från Antarktis som täcker de senaste 20000 åren. De nya resultaten kommer att analyseras i kombination med befintliga 10Be data från iskärnor och 14C data från trädringar. Analyserna kommer att innefatta bedömning av klimat- och geomagnetiska influenser på radionuklid data och kolcykelns påverkan på 14C.

Doktoranden kommer att arbeta i Lund men projektet bygger på ett brett nationellt och internationellt samarbete inom större iskärnprojekt. Projektet kan också involvera besök på olika institut för provtagning av material för de avsedda studierna och för att stödja 10Be mätningar med acceleratormasspektrometri.

Kvalifikationer

Krav

  • Universitetsexamen (helst MSc. eller motsvarande) i ämnen som geovetenskap, fysik, miljöfysik, meteorologi eller relaterade områden.

Meriterande

  • Dokumenterad erfarenhet av radionuklid-undersökningar, klimatforskning, statistik, dataanalys, matematik och programmering eller geokemi.
  • Erfarenhet av vetenskapliga publikationer på engelska.

 
Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse i minst fyra år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2228
Kontakt
  • Raimund Muscheler, professor, +46 46 222 04 54, Raimund.Muscheler@geol.lu.se
  • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-06-19
Sista ansökningsdag 2018-08-19

Tillbaka till lediga jobb