Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som konstnärlig universitetslektor i litterär gestaltning, 50 %, med placering tills vidare vid Språk- och litteraturcentrum.

Ref nr: PA 2018/2324

Tillträdesdag: 1 januari 2019

Upplysningar om anställningens innehåll: Författarskolans studierektor, Carola Mikaelsson (046 222 8478; carola.mikaelsson@litt.lu.se), sektionsföreståndare Cristine Sarrimo (046 222 8488; Cristine.Sarrimo@litt.lu.se) och Språk- och litteraturcentrums GU-prefekt Marianna Smaragdi (046-222 8375; marianna.smaragdi@klass.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt    (046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Författarskolan startade 2002 och är en tvåårig konstnärlig utbildning inom vilken det är möjligt att avlägga kandidatexamen med litterär gestaltning som huvudområde. Utöver den finns två ettåriga halvtidskurser på avancerad nivå som möjliggör en konstnärlig magisterexamen med litterär gestaltning som huvudområde. Undervisning bedrivs i form av enskild handledning, gruppvisa textsamtal, föreläsningar, övningar och seminarier i halv- och helgrupp, workshoppar samt gästföreläsningar.

Arbetet förutsätter ett nära samarbete med övrig personal inom Författarskolan och Språk- och litteraturcentrum. Den sökande förväntas bedriva konstnärlig verksamhet och intressera sig för praktikbaserad forskning och konstnärliga kunskapsprocesser samt bidra till utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. I anställningen ingår också kursadministrativt arbete och ett aktivt deltagande i institutionens verksamheter.

I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, kursplanering och -utveckling samt examination på såväl grundnivå som avancerad nivå. Vidare ingår handledning i litterär gestaltning på grundnivå i vilken den sökande förväntas följa studenters skrivande och vara lyhörd för och vägledande i den enskilda studentens individuella utveckling.

Då handledning och undervisning uteslutande sker på svenska och studenternas skönlitterära verk skrivs på svenska krävs förmåga att undervisa och handleda på svenska.

Behörig att anställas som konstnärlig universitetslektor är den som har

- avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll, eller de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen

- visat pedagogisk skicklighet samt

- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan konstnärlig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som konstnärlig universitetslektor gäller särskilt:

- god nationell och internationell nivå som konstnärlig utövare

- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,

- förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,

- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

 Särskilt meriterande är:

  • utbildning i litterär gestaltning, litterärt skapande eller motsvarande
  • dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning i litterär gestaltning på universitetsnivå eller av skrivpedagogik i andra utbildningssammanhang
  • dokumenterad egen konstnärlig verksamhet samt förmåga och erfarenhet av att bedriva konstnärlig forskning och utveckla forskningsrelaterade frågor
  • dokumenterat god kommunikations- och samarbetsförmåga
  • erfarenhet av administration och kursutveckling inom högre utbildning.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två PDF-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. (Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.)

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 1 januari 2019
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2324
Kontakt
  • Carola Mikaelsson, författarskolans studierektor, 046-222 8478
  • Cristine Sarrimo, sektionsföreståndare, 046-222 8488
  • Marianna Smaragdi, SOL:s GU-prefekt, 046–222 8375
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-07-04
Sista ansökningsdag 2018-09-03

Tillbaka till lediga jobb