Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Särskild ämnesbeskrivning Luften vi andas in i stadsmiljön innehåller en mängd skadliga föroreningar som ozon, kväveoxider, lättflyktiga kolväten och partiklar. Dessa ämnen kan irritera ögon och hud, och när vi andas in dem kan de både skada lungorna och gå ut i blodomloppet. Resultatet blir en mängd hälsoproblem och i förlängningen ekonomiska förluster.

Primära utsläpp i gas-fas från transporter och industri är framförallt kväveoxider och kolväten. Dessa reagerar sedan i luften och skapar sekundära luftföroreningar som ozon och reaktiva kolväten, varav många är cancerframkallande. De kemiska reaktionerna är på ett komplext sätt beroende av fysiska och meteorologiska faktorer: den urbana geometrin, vind, temperatur, luftfuktighet och solinstrålning. Samverkan mellan olika faktorer och resulterande effekter på luftsammansättningen, är idag inte väl förstått. Mätningar av kemiska ämnen behöver kombineras med simuleringar av luftmiljön för att öka förståelsen av kemi och dynamik, och deras samverkan.

Atmosfären är ett dynamiskt system med fysikaliska och kemiska fenomen över ett stort spann av rums- och tidsskalor, från storskaliga rörelser i form av konvektion till kemiska reaktioner på molekylnivå. De kemiska processerna i atmosfären påverkas av ett antal faktorer som temperatur, luftfuktighet, solinstrålning och kemisk sammansättning av luften. De kemiska reaktionerna studeras ofta isolerat i laboratoriemiljö och kunskapen används sedan för att förstå och modellera verkliga system. För att få tillförlitliga simuleringsresultat krävs modeller med en komplex interaktion mellan olika fysikaliska och kemiska aspekter. Antal kemiska reaktioner som kan ske är mycket stort men för att göra simuleringarna genomförbara måste antalet reaktioner som implementeras i modellerna begränsas. Att korrekt utforma dessa reducerade kemiska modeller är viktigt för att simuleringarna ska ge tillförlitliga prognoser för till exempel marknära ozon.

Arbetsuppgifter Syftet med arbetet är att utveckla kinetikmekanismer för användning i CFD (Computational Fluid Dynamics) simuleringar av förorenade stadsmiljöer. Det kommer innebära noggranna litteraturstudier av kemiska reaktioner av relevans, kompilering av en detaljerad kinetikmekansim samt reducering av denna mekanism för användning i CFD. Reduceringsprocessen kommer att genomföras med hjälp av program som utvecklats för reducering av mekanismer för förbränning och som modifierats för att användas till atmosfärskemi. Vidareutveckling av kodenär en central del av arbetet. I arbetet ingår dessutom att etablera ett kontaktnät med samarbetspartners inom modellering.

Krav För anställningen krävs:

 • Avlagd doktorsexamen i fysik eller kemi.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i reaktionskinetik för atmosfärsreaktioner.
 • Erfarenhet av att konstruera och använda kinetiska mekanismer för atmosfärsrelevanta applikationer.
 • Förmåga att på ett oberoende sätt planera och utföra forskningsprojekt inom kemisk kinetik och modellering.
 • Goda kunskaper och erfarenhet i programmering med Python.

Övriga meriter Forskningen är i många aspekter interdisciplinär och därför är en bred kompetens och erfarenhet från aktuella områden inom kemi och fysik av värde. I synnerhet värderas en bakgrund i meteorologi med kurser i flödesdynamik av relevans för atmosfären. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms kunna bidra till att bygga upp och stärka det aktuella forskningsområdet vid institutionen.

Villkor Tidsbegränsad anställning, 100 %, fr.o.m. 2018-09-01 – 2019-02-28.

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

   

   

   

   

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-02-28
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2351
Kontakt
 • Biträdande lektor Elna Heimdal Nilsson, +46462224103, Elna.Heimdal_Nilsson@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2018-07-04
Sista ansökningsdag 2018-07-18

Tillbaka till lediga jobb