Lunds universitet, avd för synkrotronljusfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för Synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och labbaserade tekniker. Vi är också delaktiga i att utveckla strålrör, experimentstationer, experimentella tekniker och acceleratorsystem för MAX IV laboratoriet samt har ett nära samband med European Spallation Source (www.esss.se), som är en ny europeisk neutronanläggning som är under konstruktion i anslutning till MAX IV. MAX IV är en ett nationellt storskaligt laboratorier som är en del av Lunds Universitet och ligger på cyklingsavstånd från fysiska institutionen. Laboratoriet är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning där forskare från Sverige och resten av världen bedriver forskning inom t.ex. materialvetenskap, biologi, kemi och nanoteknik.

Forskningsprojekt
Mångpartikelväxelverkan mellan elektroner i material ger upphov till en mängd komplexa fysikaliska frågeställningar och ligger bakom uppkomsten av fundamentala kvantmekaniska effekter som t.ex. supraledande och magnetiska tillstånd. Nya material med unika kvantmekaniska tillstånd upptäcks regelbundet. Genom att studera dynamiken hos de magnetiska momenten och de magnetiska domänerna i de här materialen kan man lära sig mycket om växelverkan i de kvantmekaniska tillstånden vilket t.ex. kan hjälpa oss att bättre förstå utbytesväxelverkan och stabiliteten hos magnetiska tillstånd i lagringsenheter.

Forskning inom starkt korrelerade elektronsystem är en ny inriktning vid avdelningen för Synkrotronljusfysik, och är under uppbyggnad med stöd av Lunds Universitet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas också att du som postdoktor samspelar med mastersstudenter och doktorander i forskningsgruppen samt aktivt bidrar till möten och seminarier.

Målet för det här forskningsprojektet är att studera de magnetiska egenskaperna hos starkt korrelerade elektronsystem genom att använda en rad olika experimentella tekniker med en fokus på neutronspridning. Tidigare erfarenhet inom neutronspridning är inte ett krav och träning i tekniken kommer att tillhandahållas den framgångsrika kandidaten.

Arbetet kommer både bestå av experimentellt arbete i Lund (tillverkning av system, preliminär karakterisering och mätning av ledningsegenskaper) och experiment utförda vid storskaliga neutron- och synkrotronljusanläggningar runt om i världen.

Forskningsprojektet kommer att bedrivas i samarbete med forskare vid institutionen samt doktorander och mastersstudenter.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Ytterligare krav:

 • Doktorsexamens ämne ska vara i fysik, kemi, nanovetenskap eller motsvarande.
 • Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Bedömningskriterier

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utföra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga eller relaterad erfarenhet som t.ex. mentor, handledare, eller utbildning för användande av utrustning.

Ytterligare bedömningskriterier (med rangordning efter betydelse för tjänsten) är:

 • Erfarenhet inom mätning av bulkegenskaper inklusive magnetisering och susceptibilitet.
 • Erfarenhet inom provsyntes och initial strukturkarakterisering.
 • Erfarenhet av experimentell lågtemperatursutrustning.
 • Erfarenhet av att handskas med och analysera stor mängd data.
 • Erfarenhet av experiment utförda på storskaliga experimentanläggningar.

Viktiga personliga egenskaper är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmågan att arbeta både självständigt och i grupp och erfarenhet av vetenskaplig interaktion med forskare från andra discipliner och i andra länder.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal,“Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2353
Kontakt
 • Anders Mikkelsen, professor, +46 46 222 96 27
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-07-02
Sista ansökningsdag 2018-08-13

Tillbaka till lediga jobb