Medicinska fakulteten, institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter
Forskning i akuta och kroniska luftvägsinfektioner vid cystisk fibros

PI Lisa Påhlman

Projektbeskrivning
Cystisk fibros (CF) kännetecknas av frekventa luftvägsinfektioner och kronisk kolonisation av bakterier i lungan, vilket leder till successivt försämrad lungfunktion. Forskningsprojektet fokuserar på CF-patogenerna Pseudomonas aeruginosa och Achromobacter xylosoxidans, och syftar till att med molekylära metoder karaktärisera virulensfaktorer som är involverade i den akuta respektive kroniska infektionsprocessen. I synnerhet kommer betydelsen av Typ 3 sekretions- och Twin-arginine translokations-system att studeras.

Postdoktoranställningen kommer vara placerad vid Lunds Universitet och affilierad med The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) vid Umeå universitet. Projektet kommer genomföras i samarbete med professor Åke Forsberg och andra forskargrupper vid MIMS/UCMR (www.mims.umu.se; www.ucmr.umu.se).

Om MIMS och the MIMS Clinical Research Fellows Programme
The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, (MIMS, www.mims.umu.se), är den svenska delen i the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine (www.embl.de/research/partnerships/remote/nordic/). MIMS utgörs för närvarande av 21 forskargrupper och totalt 150 forskare, varav ca 50 Postdocs, 40 forskarstuderande och 11 Clinical Research Fellows. Vi följer EMBLs modell för rekrytering och utvärdering av unga gruppledare och Postdocs, och samarbetar med våra nordiska partners och EMBL.

MIMS är integrerat i det interdisciplinära forskningskonsortiet Umeå Centre for Microbial Research (www.ucmr.umu.se) med tillgång till toppmodern infrastruktur för forskning.

För att stärka den kliniska forskningen och för att sammanföra preklinisk och klinisk forskning, beslutade MIMS år 2009 att initiera ett program för Clinical Research Fellows. Intentionen är att knyta befintliga, mestadels prekliniska, forskningsprojekt närmare kliniken och att erbjuda resurser motsvarande två års halvtids forskaranställning för unga kliniker och två års finansiering av en Postdoc som är affilierad till både en forskargrupp på MIMS och till the Clinical Research Fellows forskargrupp. På så sätt vill MIMS stärka den kliniska forskningen inom infektionssjukdomar, och bidra till ett fruktsamt translationellt samarbete mellan kliniker och MIMS forskningsprogram.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i relevant ämnesområde vid ansökningstidens utgång. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet pga av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För denna anställning krävs att den sökande har doktorsexamen inom molekylärbiologi, cellbiologi, mikrobiologi eller motsvarande. Sökande ska ha utmärkta kunskaper i molekylärbiologi, inklusive tekniker för att uttrycka rekombinanta proteiner och att framställa specifika mutanter i bakterier, samt ha erfarenhet av cellodling, infektionsmodeller och av att arbeta med kliniska bakterieisolat.

Meriterande
Erfarenhet av bioinformatik och genom-baserade sökningar är meriterande.

Sökande ska behärska muntlig och skriftlig kommunikation på engelska, och förväntas arbeta både självständigt och som del av ett interaktivt team.

Ansökan läggs in online och ska innehålla:
1) ett personligt brev som beskriver relevant erfarenhet och forskningsintressen, samt varför sökande är intresserad av att arbeta med MIMS Clinical Research Fellow Lisa Påhlman

2) ett Curriculum Vitae, inklusive metoder som sökande behärskar

3) namn och e-mailadresser till minst tre referenser, samt beskrivning av referensernas professionella relation till sökande.

Ansökan ska skrivas på engelska. Frågor kan ställas till Lisa Påhlman, lisa.pahlman@med.lu.se

Om forskargruppen
Dr Lisa Påhlman arbetar som läkare vid infektionskliniken i Lund och leder en forskargrupp på Biomedicinsk Centrum i Lund. Forskningen omfattar olika aspekter av luftvägsinfektioner hos CF-patienter och lungtransplanterade individer. Kombinationen av patientprover, kliniska bakterieisolat, och laborativa tekniker är viktiga för många av projekten.

Syfte och målsättning med forskningsprojekten innefattar:

  • Karaktärisering av interaktioner på molekylär nivå mellan bakterie och värd i luftvägarna.
  • Identifiering av biomarkörer för akut luftvägsinfektion hos dessa patienter.
  • Molekylär karaktärisering av virulensfaktorer inblandade i den akuta och kroniska infektionsprocessen.
  • Epidemiologisk kartläggning av mikrobiologiska fynd i luftvägarna, och deras påverkan på lungfunktionen.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2369
Kontakt
  • Bo Åkerström/professor, 046-2228578
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-06-27
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Tillbaka till lediga jobb