Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Universitetsadjunkt i brandteknik med inriktning mot brandtekniska experiment

Särskild ämnesbeskrivning
Den laborativa verksamheten och de brandtekniska experimenten utförs både i utbildnings- och forskningssyfte. I verksamheten utförs olika typer av experiment som är kopplade till brandförlopp och inkluderar även aktiva system som sprinkler och brandgasventilation samt passiva system. Experimenten kan även vara kopplade till att bestämma brandegenskaper för material och produktbeteende i händelse av brand.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att:

 • Ta ansvar och utveckla brandtekniks laborativa verksamhet båda inom utbildning och forskning.
 • Undervisa på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet samt närliggande ämne inom brandteknik. Undervisningen sker på svenska och engelska.
 • Medverka i en strategisk utveckling av utbildningen inom området brandteknisk dimensionering och att utveckla nya kurser inom ämnesområdet.
 • Utveckla och förstärka kontakter, kunskapsutbyten och samverkan internt, nationellt och internationellt.
 • Vara delaktig i forskningen inom ämnesområdet.
 • Universitetsadjunkten ska forskarutbilda sig.

Behörighet
För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

 • Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl. 

Övriga krav:

 • Brandingenjörsexamen.
 • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av olika brandtekniska experiment i utbildning och forskning båda i små och stor skala.
 • Erfarenhet av att arbeta i omgivning med externa intressenter, gärna i säljande och samordnande roll.
 • Erfarenhet från räddningstjänst.
 • Erfarenhet av att driva och samordna projektarbete.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2403
Kontakt
 • Jessica Knutsmark, +46462220610
 • Patrick Van Hees, +46462221719
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-06-28
Sista ansökningsdag 2018-07-13

Tillbaka till lediga jobb