Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kravprofil 

Sexuella och genetiska konflikter förkommer på många olika nivåer men det är fortfarande relativt okänt ur ett evolutionärt perspektiv hur sådana konflikter uppstår. I detta projekt kommer doktoranden studera sådana konflikter ur ett genomiskt perspektiv i en långtidsstudie av trastsångare där data på reproduktionsframgång och DNA-prover redan är tillgängliga. I synnerhet kommer projektet att fokusera på den genomiska arkitekturen av sexuellt selekterade egenskaper (till exempel vinglängd och kroppsstorlek), genomiska signaturer av geografisk spridning, genomiska struktur för telomerer och livslängd, och alla dessa faktorers koppling till reproduktionsframgång. 

Arbetsuppgifter
Projektet innefattar bred sekvensering av alla individer i populationen mellan 1987-2018 med hjälp av restriktionsklipps-associerad sekvensering (RADseq) vilket möjliggör (i) genomvida associeringsstudier (GWAS) för att kartlägga kopplingen mellan fenotyp och genotyp, (ii) föräldraskapsanalyser för att avslöja förekomsten av utomäktenskapliga ungar, och (iii) att avslöja immigranters genetiska ursprung. Vidare kommer ett stort antal individer (100-200) screenas över hela genomet (med re-sekvensering) för att karakterisera gener, telomerer och mitokondrien och associera dessa genomiska egenskaper med reproduktionsframgång. Dessa resekvenseringsdata kommer också att användas för jämförande genomiska studier mellan trastsångare och närbesläktade sångare. Resultatet kommer att bidra till ökad förståelse av de evolutionära processer som formar sexuella och genomiska konflikter hos ryggradsdjur.

Kvalifikationer

Master i biologi eller motsvarande med inriktning mot evolutionär biologi eller molekylär ekologi.

Hög motivation och nyfikenhet på det föreslagna projektet är ett måste.
Stor erfarenhet av att analysera NGS data är mycket viktigt. 
Molekylärgenetiskt labarbete (PCR, Sanger-sekvensering, NGS), är önskvärt
Vidare krävs god analytisk förmåga, intresse för bioinformatik, samt utmärkt förmåga att uttrycka sig på engelska både skriftligt och muntligt.  BehörighetGrundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2457
Kontakt
  • Bengt Hansson, professor, +46 46 222 49 96, bengt.hansson@biol.lu.se
  • Dennis Hasselquist, professor, +46 46 222 37 08, dennis.hasselquist@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-08-06
Sista ansökningsdag 2018-08-20

Tillbaka till lediga jobb