Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Som ett resultat av etableringen av Abisko Naturvetenskapliga Station 1913 är Torneträskområdet i norra Sverige ett av de bäst studerade områdena i sub arktis. De pågående klimatförändringarna i området har resulterat i förändringar i den abiotiska miljön, till exempel i permafrost och hydrologi och förändringar i den biotiska miljön, till exempel i vegetation och växthusgasutsläpp. Många studier om klimatförändringar och dess påverkan har genomförts i området, men de flesta studierna fokuserar på enskilda processer snarare än på interaktionerna mellan dem. Vi saknar för närvarande information om hur olika komponenter (klimat, vegetation, hydrologi, permafrost, växthusgasutsläpp) samverkar. Fältdata för dessa komponenter har använts för kalibrering och utvärdering av modeller, men interaktionerna mellan dessa har inte utvärderats med hjälp av modeller tidigare. Detta behövs för att få en sammanhängande bild och för att kunna förutsäga framtida miljöförändringar i området.

Arbetsuppgifter
Forskare vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) fokuserar för närvarande sin forskning i Torneträskregionen på vegetationsförändringar (NDVI), permafrostdynamik, samt förändringar i hydrologi, BVOC och kolcykeln. De olika komponenterna studeras emellertid enskilt och doktoranden på denna tjänst kommer att arbeta med ett konceptuellt ramverk för att länka och integrera kunskapen och resultaten från de befintliga studierna.

Doktoranden kommer bidra till att öka den generella förståelsen av pågående miljöförändringar i Torneträskområdet genom att utveckla ett ramverk som ska studera de olika komponenterna (klimat, vegetation, permafrost, hydrologi, växthusgaser) som ett system. För varje komponent ska de direkta och indirekta anledningarna till förändring identifieras. Doktoranden ska även undersöka om ytterligare mätningar är nödvändiga för att kunna mäta dessa.

Detta projekt kommer därför att fokusera på samspelet mellan de fem komponenterna snarare än komponenterna själva och kommer inkludera litteraturstudie, fältarbete och en modelleringskomponent (LPJ-GUESS-modellen). Forskningen kommer att genomföras på INES, Lunds universitet och fältarbete kommer att ske på Abisko Naturvetenskapliga Station. Doktoranden förväntas delta i internationella möten och workshops och sprida information om sin forskning.

Kvalifikationer

Krav:

  • De sökande förväntas ha en universitetsexamen (helst magister eller motsvarande) inom naturvetenskap. En examen i ämnen som naturgeografi och miljövetenskap är att föredra. E
  • Eftersom detta är ett tvärvetenskapligt projekt, måste den sökande vara villig att arbeta på ett tvärvetenskapligt sätt inom områdena naturgeografi och ekosystemanalys.
  • Vi söker en kandidat som är fokuserad och välorganiserad och som är duktig på att arbeta självständigt och att vara del av ett lag.

Meriterande:

  • Tidigare erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete inom naturgeografi och ekosystemanalys.
  • Tidigare erfarenheter av modellering med LPJ-GUESS, GIS analyser och fältarbete i den arktiska regionen. 
  • Tidigare erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer på engelska.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2508
Kontakt
  • Margareta Johansson, forskningskoordinator, 046 222 44 80, margareta.johansson@nateko.lu.se
  • My Geborek, personalsamordnare, 046 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-07-23
Sista ansökningsdag 2018-08-17

Tillbaka till lediga jobb