Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Laboratorieinformation Innehavaren av anställningen kommer att ingå i den nya forskargruppen för cell-, vävnads- och organteknik som är en del av Wallenbergcentret för molekylär medicin (WCMM LU) vid Lunds universitets medicinska fakultet (https://www.med.lu.se). Med fokus på regenerativ medicin är WCMM LU en del i en rikstäckande satsning på att stärka Sveriges ställning som en världsledande aktör inom Life Science (https://www.med.lu.se/wcmm).

Forskargruppens mål är att analysera cellulära och molekylära mekanismer vid benbildning och skelettläkning. Med ett avancerat tredimensionellt odlingssystem, modifierade mänskliga stamceller som kan induceras för celldöd samt protokoll för vävnadsteknik, studerar vi brosk-, ben- och benmärgsbildning i ett mänskligt/människoliknande system. Den samlade kunskapen från dessa experiment kommer att användas för att utforma cellbaserade men cellfria extracellulära matriser för vävnadsteknisk användning vid skelettläkning. Laboratoriet bedriver i det avseendet såväl grundforskning som tillämpad forskning. Laboratoriet är placerat på Biomedicinskt centrum inom den medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. För mer information se laboratoriets hemsida: www.bourginelab.com.

Arbetsuppgifter
Forskarstudier i doktorandprojekt "Study of the remodeling process of human tissue-engineered cartilage into bone organs".

Doktoranden kommer att arbeta med humana mesenkymala stamceller som kan fås att bilda benorgan i möss. Detta uppnås genom att stamcellerna genom vävnadsteknik differentieras till brosk in vitro, vilket sedan omvandlas till ben och benmärg efter transplantation in vivo. Detta återskapande av endokondral benbildning kommer att användas som en utgångspunkt/modell för att studera processerna för benbildning/läkning. Mer specifikt kommer doktoranden att studera de cellhändelser som är kopplade till bildningen av mänskliga benorgan. Här ingår kvantitativ identifiering av de endotelceller, osteoprogenitorceller och immunceller som rekryteras vid transplantation samt bedömning av deras roll i återbildningsprocessen.

Kvalifikationer
Du har en Masterexamen i biologi, bioteknologi eller biomedicin och har ett starkt intresse för akademisk forskning. Du är en dynamisk person med en stark och genuin upptäckarglädje.

Mycket goda kunskaper i engelska både i tal och skrift.  Erfarenhet av molekylär biologi, cellodling och flödescytometri/immunofärgning är starka meriter. Vilja att arbeta med djur är ett krav.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2578
Kontakt
  • Paul Bourgine/paul.bourgine@med.lu.se, 046-2220000
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-08-27
Sista ansökningsdag 2018-09-17

Tillbaka till lediga jobb