Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Det finns en ökad efterfrågan på formaliserad vetenskaplig kunskap som grund för olika typer av beslut kring miljö och fysisk planering. Med tanke på fragmenteringen av den vetenskapliga kunskapen och bristen på formella strukturer för att inkludera vetenskapliga bevis i fysisk planering, fattas beslut ofta utan systematisk redogörelse för tillgängliga bevis. Samtidigt argumenteras det för att medborgares syn och preferenser samt praktikers kunskaper bör integreras i beslut kring en stadsutveckling. Denna situation kräver en beslutsstruktur som har kapaciteten att inkorporera vetenskaplig information med medborgarnas uppfattningar och praktikers kunskaper.

Arbetsuppgifter
Postdoktorprojektet kommer att fokusera på processer och metoder för hur vetenskaplig information, medborgares uppfattningar och praktikers kunskaper kan integreras i en framtida hållbar fysisk planering. Fokus kommer ligga på urbana områden även om relationen mellan stad och landsbygd är av intresse. Som metod kommer en kombination av litteraturstudier, kvalitativa intervjuer och enkäter användas med utgångspunkt i fallstudiemetodik.

Postdoktorn förväntas bidra till arbetet i forskargruppen ”green space governance” genom att vara involverad i flera av dess pågående forskningsprojekt. Forskningen kommer beröra olika aspekter av green space governance i) användning av ekologisk och miljövetenskaplig information ii) analys av verktyg, rutiner, checklistor och modeller som används för att skapa underlag och ta beslut av svenska kommuner iii) utveckling av och forskning om scenarier för ett mer hållbart urbant stadsutrymme iv) olika intressentgruppers uppfattning om syftet med grönt och blått utrymme och dess möjlighet för att skapa ett mer hållbart samhälle v) utveckling av modeller för förbättrad interaktion mellan forskare och intressenter. En mer exakt plan för postdoktorprojektet kommer att utvecklas tillsammans med forskargruppen. Forskningen måste beröra ett eller flera ovan nämnda ämnen men kan vara mer teoretisk eller empirisk, beroende på kandidatens kunskaper och intressen.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

 • doktorsexamen i miljövetenskap, fysisk planering, statsvetenskap eller exempelvis samhällsvetenskap med inriktning på grön fysisk planering och styrning
 • utmärkta kunskaper i både skriftlig och talad svenska och engelska
 • att du är välbekant med metoder som används i kvalitativa litteraturstudier, kvalitativa intervjuer och fallstudiemetodik
 • god samarbetsförmåga, färdighet att arbeta självständig samt kapacitet att avsluta påtagna arbetsuppgifter i tid

Meriterande är:

 • kunskap om fysisk planering, miljöstyrning inklusive deltagande styrning, bekantskap med ekologisk vetenskap samt kunskap om vetenskapliga samhällsvetenskapliga studier och relaterade teoretiska tillvägagångssätt
 • dokumenterad erfarenhet av att utveckla lösningar på hållbara utmaningar baserade på egen forskning eller andra erfarenheter utanför akademin

Ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande delar:

 1. CV omfattande datum för doktorsexamen eller motsvarande, avhandlingens titel, tidigare anställningar, nuvarande anställningar och akademiska examina (max. två sidor).
 2. Fullständig publikationslista.
 3. Kort sammanfattning av pågående forskning (max 1 sida).
 4. Namn och kontaktinformation på minst 3 referenspersoner.
 5. Ett följebrev som beskriver varför du finner detta tvärvetenskapliga forskningsområde intressant, och hur du kan bidra till att utveckla området.

Lönen bestäms av Lunds universitets regelverk och är relaterad till tid efter doktorsexamen samt förmågor och meritering inom det angivna forskningsområdet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2781
Kontakt
 • Johanna Alkan Olsson, universitetslektor, 046-222 17 93; johanna.alkan_olsson@cec.lu.se
 • Tina Olsson, personalsamordnare, 046-222 95 62, tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-08-30
Sista ansökningsdag 2018-10-13

Tillbaka till lediga jobb