Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Pesticider (bekämpningsmedel) har historiskt sett haft stor negativ åverkan på naturliga arter men nuvarande regelverk har i stort sett eliminerat förekomsten av drastiska och direkt letala effekter. Istället har ett större problem med (i huvudsak okända) sub-letala effekter uppstått, inklusive effekter från exponering för en blandning av pesticider som i sin tur interagerar med andra miljöfaktorer. Till detta finns variation i känslighet för exponering för pesticider mellan olika arter, även närbesläktade arter. Detta medför allvarliga utmaningar i att översätta tillgängliga labbaserade riskbedömningar till beslutsunderlag för beslutsfattare.

Detta projekt kommer sätta fokus på och sammanställa existerande kunskap kring kopplingar mellan labexperiment med pesticider och subletala effekter i vilda populationer för att avgöra tillförlitligheten av överföringar av resultat från labtest (med olika organismer), till kontrollerade avgränsade fältexperiment, till äkta fältförsök i naturen. Baserat på denna information vill vi ta fram och presentera en plan för hur ekotoxikologisk forskning i framtiden kan komma att både identifiera och förhindra subletala blandningseffekter.

Arbetsuppgifter
Arbetet består av att sammanställa information inom det berörda forskningsfältet och dra slutsatser av materialet som kan gynna direktiv och beslutsarbete i framtiden. Arbetet bör resultera i en eller flera publikationer, i peer-review tidskrifter eller som syntesrapporter. Sökande är välkommen att söka externa forskningsmedel under arbetet för att genomföra fortsatt syntesarbete liksom lab- eller fältexperiment av relevans för projektet. Samarbeten är möjliga med flera forskare på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) där tjänsten är placerad, och de forskningsinstitutioner CEC samverkar med.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

  • Doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdena molekylärbiologi, toxikologi, ekologi och kemi, men även andra ämnesområden kan beaktas om de anses relevanta för projektet.
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • God dokumenterad förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet, gärna över traditionella ämnesgränser.
  • Mycket god förmåga att skriva vetenskaplig text.

Meriterande:

  • Erfarenhet från arbete med beslutsorgan/aktörer är meriterande. Även erfarenhet av att arbeta med frågor som berör pesticidanvändning är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Anställningstid: cirka 1 år.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, varaktighet ca 1 år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2784
Kontakt
  • Maria Hansson, universitetslektor, 046-222 46 28, maria.hansson@cec.lu.se
  • Tina Olsson, peresonalsamordnare, 046-222 95 62, tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-08-27
Sista ansökningsdag 2018-09-30

Tillbaka till lediga jobb