Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Historiska institutionen är en stor institution med två ämnen. Här finns över 50 fasta lärare och forskare. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia.

Mänskliga rättigheter är en flervetenskaplig forskningsmiljö som fokuserar på historieskrivningen om mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, och om rättigheter i politisk filosofi, religionsfrågor, militär och humanitär intervention, nationalism och kvinnorörelser runt om i världen.

Forskningen i historia har idag en kulturhistorisk inriktning. Tidsmässigt sträcker sig forskningen från tidig medeltid till nutid med en viss tyngdpunkt på tidigmodern tid och på nittonhundratalet. En del av forskningen riktas mot historiebruk och kunskapshistoria. Institutionen är ledande inom historiekulturforskning och historiedidaktik.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Administrativ assistent i arbetarhistoria

50 %

Anställningsperiod: 2018-11-01 - 2019-07-31

Vi söker nu en administrativ assistent till Centrum för arbetarhistoria (CfA).

I huvudsak innebär anställningen att fortsätta ett pågående arbete med att utveckla en databas över gräv- och forskningscirklar. Syftet med projektet är att utveckla och komplettera en existerande databas samt att uppgradera den digitala tillgängligheten för denna. De konkreta arbetsuppgifterna utformas i samråd med CfA:s föreståndare.

Anställningen är knuten till Centrum för arbetarhistoria (CfA) som är en centrumbildning bestående av Lunds universitet genom Historiska institutionen, Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona samt den ideella föreningen CfA. Målsättningen är att skapa ett centrum för forskning, undervisning, arkiv och utställningsverksamhet med syfte att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia i vid bemärkelse. För ytterligare information om CfA se http://www.arbetarhistoria.org/index.html

Arbetsuppgifter:

Den administrativa assistenten förväntas självständigt arbeta med att utveckla den aktuella databasen. Härutöver förväntas den administrative assistenten delta i CfA:s dagliga verksamhet och vara en del av CfA:s miljö.

Verksamheten är i huvudsak förlagd till CfA:s lokaler i Landskrona.

Kravprofil:

Behörig att anställas är den som har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med att sammanställa information i databaser. Sökanden ska ha kunskap om och arbetat med MySQL-databas med ett PHP-baserat webbgränssnitt. Den sökande måste ha goda kunskaper i att läsa både svenska och engelska.

Särskilt meriterande är:

(1) dokumenterad erfarenhet av arbete med sammanställning av information om gräv- och forskningscirklar samt

(2) dokumenterad erfarenhet av verksamhet inom det arbetarhistoriska fältet.

Bedömningsgrund är kunskap, erfarenhet och förmåga att genomföra arbete med att sammanställa information om gräv- och forskningscirklar inom CfA:s verksamhetsområde.

Bedömning görs med utgångspunkt i de insända handlingarna samt i en eventuell intervju.

Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande:

1. Undertecknat curriculum vitae (maximalt 2 sidor).

2. Personligt brev (maximalt 1 sida).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2959
Kontakt
  • Henrik Rosengren, prefekt, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Mikael Ottosson, föreståndare, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-09-03
Sista ansökningsdag 2018-09-17

Tillbaka till lediga jobb