Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia.

En forskare i arbetarhistoria

20% 

Anställningsperiod 2019-01-01--2019-12-31

Vi söker nu en forskare i arbetarhistoria som vill vara en del av Centrum för arbetarhistoria (CfA). Anställningen är på 20 procent under minst ett års tid. Utöver verksamheten på CfA kan undervisning på Historiska institutionens arbetarhistoriska kurser förekomma. De konkreta arbetsuppgifterna utformas i samråd med CfA:s föreståndare.

Anställningen är knuten till Centrum för arbetarhistoria (CfA) som är en centrumbildning bestående av Lunds universitet genom Historiska institutionen, Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona samt den ideella föreningen CfA. Målsättningen är att skapa ett centrum för forskning, undervisning, arkiv och utställningsverksamhet med syfte att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia i vid bemärkelse. För ytterligare information om CfA se http://www.arbetarhistoria.org/index.html

Det finns tre förväntningar på forskaren. För det första förväntas forskaren aktivt delta i CfA:s verksamhet med exempelvis seminarier, föredrag, forskningscirklar och undervisning. För det andra förväntas forskaren bedriva forskning inom ramen för CfA:s verksamhetsområde. För det tredje förväntas forskaren att aktivt bidra till den arbetarhistoriska miljön vid Lunds universitet. Verksamheten är i huvudsak förlagd till CfA:s lokaler i Landskrona.

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Den sökande måste ha goda och dokumenterade kunskaper i att läsa både svenska och engelska.

Särskilt meriterande är

(1) doktorsexamen i ett ämne med historisk inriktning;

(2) dokumenterad erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle i form av exempelvis forskningscirklar och uppdragsutbildning samt

(3) dokumenterad erfarenhet och verksamhet inom det arbetarhistoriska fältet.

Bedömningsgrund är vetenskapliga meriter inom det arbetarhistoriska fältet och god förmåga att utveckla och genomföra forskning, undervisning och samverkan inom CfA:s verksamhetsområde. Bedömning görs med utgångspunkt i de insända handlingarna samt i en eventuell intervju.

Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande:

1. Undertecknat curriculum vitae (maximalt 2 sidor).

2. Vidimerad kopia på doktorsexamen.

3. Personligt brev (maximalt 1 sida).

4. Fullständig publikationsförteckning där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen) är markerade med asterisker.

Inga publikationer ska bifogas ansökan. Vid ett senare skede i processen kan den sökande anmodas att inkomma med de fem mest betydelsefulla publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2985
Kontakt
  • Henrik Rosengren, prefekt, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Mikael Ottosson, föreståndare, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-09-04
Sista ansökningsdag 2018-09-25

Tillbaka till lediga jobb