Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Historiska institutionen är en stor institution med två ämnen. Här finns över 50 fasta lärare och forskare. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia.

Mänskliga rättigheter är en flervetenskaplig forskningsmiljö som fokuserar på historieskrivningen om mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, och om rättigheter i politisk filosofi, religionsfrågor, militär och humanitär intervention, nationalism och kvinnorörelser runt om i världen.

Forskningen i historia har idag en kulturhistorisk inriktning. Tidsmässigt sträcker sig forskningen från tidig medeltid till nutid med en viss tyngdpunkt på tidigmodern tid och på nittonhundratalet. En del av forskningen riktas mot historiebruk och kunskapshistoria. Institutionen är ledande inom historiekulturforskning och historiedidaktik.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

En forskare i arbetarhistoria

20% 

Anställningsperiod 2019-01-01--2019-12-31

Vi söker nu en forskare i arbetarhistoria som vill vara en del av Centrum för arbetarhistoria (CfA). Anställningen är på 20 procent under minst ett års tid. Utöver verksamheten på CfA kan undervisning på Historiska institutionens arbetarhistoriska kurser förekomma. De konkreta arbetsuppgifterna utformas i samråd med CfA:s föreståndare.

Anställningen är knuten till Centrum för arbetarhistoria (CfA) som är en centrumbildning bestående av Lunds universitet genom Historiska institutionen, Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona samt den ideella föreningen CfA. Målsättningen är att skapa ett centrum för forskning, undervisning, arkiv och utställningsverksamhet med syfte att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia i vid bemärkelse. För ytterligare information om CfA se http://www.arbetarhistoria.org/index.html

Det finns tre förväntningar på forskaren. För det första förväntas forskaren aktivt delta i CfA:s verksamhet med exempelvis seminarier, föredrag, forskningscirklar och undervisning. För det andra förväntas forskaren bedriva forskning inom ramen för CfA:s verksamhetsområde. För det tredje förväntas forskaren att aktivt bidra till den arbetarhistoriska miljön vid Lunds universitet. Verksamheten är i huvudsak förlagd till CfA:s lokaler i Landskrona.

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Den sökande måste ha goda och dokumenterade kunskaper i att läsa både svenska och engelska.

Särskilt meriterande är

(1) doktorsexamen i ett ämne med historisk inriktning;

(2) dokumenterad erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle i form av exempelvis forskningscirklar och uppdragsutbildning samt

(3) dokumenterad erfarenhet och verksamhet inom det arbetarhistoriska fältet.

Bedömningsgrund är vetenskapliga meriter inom det arbetarhistoriska fältet och god förmåga att utveckla och genomföra forskning, undervisning och samverkan inom CfA:s verksamhetsområde. Bedömning görs med utgångspunkt i de insända handlingarna samt i en eventuell intervju.

Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande:

1. Undertecknat curriculum vitae (maximalt 2 sidor).

2. Vidimerad kopia på doktorsexamen.

3. Personligt brev (maximalt 1 sida).

4. Fullständig publikationsförteckning där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen) är markerade med asterisker.

Inga publikationer ska bifogas ansökan. Vid ett senare skede i processen kan den sökande anmodas att inkomma med de fem mest betydelsefulla publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2985
Kontakt
  • Henrik Rosengren, prefekt, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Mikael Ottosson, föreståndare, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-09-04
Sista ansökningsdag 2018-09-25

Tillbaka till lediga jobb

Planerat underhåll

Söndagen den 24 februari kommer Varbi att vara stängt för sökande och rekryterare under 06.00-10.00. Detta på grund av ett ordinarie underhållsarbete på vår plattform för att ytterligare förstärka säkerheten och stabiliteten i Varbi.