Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Befattningen är placerad vid institutionen för laboratoriemedicin i Lund.

För medicinska fakulteten är medicinsk mikrobiologi ett såväl forskningsmässigt som utbildningsmässigt mycket viktigt ämne.

Vid institutionen för laboratoriemedicin (ILM) finns en mångårig tradition inom medicinsk mikrobiologi. Denna lektorstjänst syftar till att stärka och komplettera befintlig forskning inom ämnet vid institutionen. Inriktningen mot forskning inom virus-värdinteraktioner och saminfektioner syftar framförallt till att bredda kompetensen inom den framgångsrika mikrobiologiska forskningen vid institutionen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår framför allt forskning inom medicinsk mikrobiologi och sökande till tjänsten förväntas bedriva forskning som förstärker och kompletterar redan pågående forskning vid institutionen. Även aktivt deltagande i undervisning på grund-, avancerad och forskningsnivå inom fakultetens olika utbildningsprogram ingår i tjänsten. I anställningen kan även ingå interna och/eller externa förtroendeuppdrag samt uppdrag inom institutionsledningen. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor enligt HF 4 kap § 4 är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnesområdet. Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att tillmätas vetenskaplig skicklighet.

Den blivande innehavaren av tjänsten ska uppvisa självständig forskning inom medicinsk mikrobiologimed inriktning virus-värdinteraktioner eller saminfektioner. Den sökande ska även kunna styrka sin konkurrenskraft genom att uppvisa anslagsstöd från större nationella anslagsgivare. Vidare ska den blivande innehavarens framtida forskning karakteriseras av studier som kopplar virus-värdinteraktioner med patogenes där saminfektioner spelar en viktig roll. Detta i syfte att utveckla nya strategier för diagnostik, behandling och/eller prevention. Avslutningsvis ska den sökande ha uppvisat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare.

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet inom såväl undervisning som handledning på grund-, avancerad och forskningsnivå. Hänsyn kommer också att tas till visad förmåga till akademiskt ledarskap och förmåga till samverkan. Det är meriterande om den sökande har erfarenhet av institutionsledande arbetsuppgifter.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Dekanus Erik Renström, tel 046-222 80 84, e-post Erik.Renstrom@med.lu.se

Prefekt Magnus Abrahamson, tel 046- 222 16 48, e-post Magnus.Abrahamson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av:

Rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel 046 -222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökan

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-11-04.

A
nsökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet i annat fall kontakta rekryteringshandläggare.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3001
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-10-04
Sista ansökningsdag 2018-11-04

Tillbaka till lediga jobb