Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande universitetslektor innefattar undervisning och forskning inom translationell neurovetenskap och psykopatologi, d.v.s. att använda grundläggande neurovetenskap för att förbättra psykologiska behandlingar för psykiska problem (t.ex. ångest och depression). Andra undervisningsuppgifter kan ingå. Undervisningen genomförs på alla nivåer; grundutbildning, master och forskarutbildning. Undervisningsuppgifter inkluderar ansvar för kurser, tentamina, handledning och kursadministration. Undervisningsuppgifterna uppgår till högst 50 % av anställningen.

Villkor
Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning under 4 år med möjlighet att befordras till universitetslektor.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på såväl svenska som engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer särskild vikt att läggas vid forskningsexpertis inom aktuellt ämnesområde (translationell neurovetenskap i psykologiskt/psykiatrisk sammanhang). Då anställningen avser en meriteringsanställning kommer sökandens forsknings- och undervisningskompetens huvudsakligen att bedömas ur ett kvalitativt perspektiv. En kvantitativ fördel hos en kandidat, som kan förklaras av att kandidaten har arbetat under en längre tid, kommer således inte att vara avgörande i urvalsprocessen.

Sökanden ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av forskning inom ämnesområdet, inklusive:

1) inlärningsteoretiska/kognitiva modeller av psykopatologi, särskilt rädsla/ångest/depression;
2) användning av metoder från grundläggande neurovetenskap (dvs funktionell neuro-imaging, experimentella tester av rädsla/undvikande, minnesaktivering/konsolidering, attentionell bias/kognitiv kontroll) för att bättre förstå de etiologiska och upprätthållande faktorerna i ångest och depression (eller andra vanliga former av psykopatologi), helst studier med uppenbara konsekvenser för den psykologiska behandlingen av sådana problem;
3) studier med rekryterade deltagare från en klinisk (psykiatrisk) population eller deltagare med svårigheter av potentiell klinisk betydelse (t ex individer med höga nivåer rädsla, undvikande, påträngande minnen, tvångsmässigt beteende, rumination);
4) erfarenhet av att ha arbetat med kliniska psykologer för att genomföra forskning inom relevant ämnesområde.
5) erfarenhet av att skriva bidragsansökningar eller att ha erhållit forskningsfinansiering inom ämnesområdet, särskilt bidrag som involverar forskningssamarbete med kliniska psykologer; och
6) databasbaserade publikationer inom ämnesområdet i internationella, peer-reviewed journals, av vilka några bör vara första författare och vissa publicerade i tidskrifter med hög impact. Ovanstående bedöms kvalitativt och inte kvantitativt.

Sökanden ska vara intresserad av undervisning och kursledning inom ämnesområdet och mer allmänt inom psykologi.

Befordran
En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidare anställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk progression under anställningstiden, med betoning på följande kriterier:

Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering. Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel. Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden. Pedagogiska kurser i den omfattningen som behövs för behörighet som lektor. Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter. God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Med pedagogisk skicklighet avses kvalifikationer inom utbildning och undervisning, vars bedömning främst kommer att överväga utbildningskvalitet i form av en pedagogisk filosofi och förmåga att skapa goda förutsättningar för studentinlärning. Omfattningen av såväl bredd som djup av undervisningsexpertis kommer också att beaktas.

Administrativ expertis och erfarenhet av externt engagemang är betydelsefulla för befordran och kommer att beaktas. Administrativ kompetens bevisas av förmågan att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt, anpassat till det angivna syftet. Stor vikt att tillskrivas förmågan att interagera både inom disciplinen och med ett bredare samhälle. Alla kvalifikationer ska dokumenteras för att möjliggöra bedömning av både kvalitet och omfattning.

Vid denna rekrytering kommer det primärt att övervägas kandidater som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och kompetens anses ha de bästa förutsättningarna att utföra och utveckla relevanta arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Prioritet kommer att ges till den som visar den största kompetensen vid en omfattande bedömning med hänsyn till den tid då de totala kvalifikationerna har ackumulerats. Personliga omständigheter (t.ex. föräldraledighet) som kan krediteras sökanden vid utvärderingen av kvalifikationer bör anges i samband med presentationen av kvalifikationer och erfarenheter.

Rekryteringsgruppen kan komma att använda intervjuer, provföreläsningar och referenser. Den sökande ska därför bifoga en lista över referenspersoner som kan vittna om den sökandes yrkeskunskaper samt dennes personliga kvaliteter av betydelse för positionen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3004
Kontakt
  • Hannah Stén, Personalsamordnare, +46462228769
  • Robert Holmberg, Prefekt, +46462228768
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-10-17
Sista ansökningsdag 2018-11-15

Tillbaka till lediga jobb