Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Doktorand i elektroteknik med inriktning mot nätverkssystem med hög tillförlitlighet och låg fördröjning för tidskritiska tjänster i Industri 4.0. Industri 4.0 är ett brett teknikområde som inkluderar bland annat systemintegration, Internet of Things (IoT), cybersäkerhet, molntjänster, analys av stora datamängder och robotik. De tidskritiska tjänsterna i Industri 4.0 kräver nätverkssystem som är extremt tillförlitliga och har väldigt låg fördröjning. Systemen ska kunna betjäna multipla kommunikationsenheter samtidigt med garanterad kommunikationskvalitet. Kraven på den trådlösa kommunikationen går inte att tillgodose med dagens standarder. Resurshantering och reglering kommer att vara viktiga utmaningar som behövs lösas för att nätverkssystemen ska kunna tillhandahålla extremt tillförlitliga förbindelser med väldigt låga fördröjningar (ultra-reliable and low-latency connectivity, URLLC) som behövs i Industri 4.0.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att arbeta i projektet SEC4FACTORY som finansieras av SSF. Projektet är tvärvetenskapligt med forskare från både datasäkerhet och networking och doktoranden kommer att arbeta i denna miljö. En viktig del av doktorandens arbete är att validera teoretiska metoder och algoritmer med experiment i testbäddar och simuleringar. Delar av arbetet kommer att genomföras i LuMaMi-testbädden som finns på Institutionen för Elektro och Informationsteknik.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen i elektroteknik, datateknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, teknisk matematik, eller liknande.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i programmering.
 • Goda kunskaper i matematisk modellering, telekommunikation, och reglerteknik.
 • Bra förståelse för autonoma system, maskininlärning, datasäkerhet och distribuerade system.
 • Bra förmåga att utvecklas med forskarutbildningen samt bidra till forskargruppens verksamhet. 

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3006
Kontakt
 • Maria Kihl, professor, +46 46 222 90 10
Publicerat 2018-09-07
Sista ansökningsdag 2018-10-07

Tillbaka till lediga jobb