Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på strategier för en hållbar utveckling. IIIEE strävar efter att knyta forskningsresultat och deras tillämpning, skapa möjligheter för hållbar utveckling i samband med företag, ekonomi och miljö. IIIEE tror att en förändring i riktning mot hållbarhet kräver strategiskt fokuserad stadsutveckling och ledningsstrukturer, styrmedel, affärsmodeller, visioner och scenarier. För mer information se: www.iiiee.lu.se

Särskild ämnesbeskrivning

Installerad solcellseffekt i världen har ökat stadigt under de senaste årtiondena.
Vid slutet av 2016 fanns omkring 192 MW installerat i svenska nätanslutna system.
En stor del av denna kapacitet är integrerad i form av småskaliga byggnadsapplicerade system. Det är också rimligt att anta att det är i bebyggelsen som en stor del av den fortsatta utbyggnaden kommer att ske. Postdoktorn kommer att arbeta med att kartlägga och analysera förutsättningar för att få en betydande ökning elproducerande konsumenter (s.k. prosumenter) hos privata och offentliga fastighetsägare av lokaler, samt att analysera hur de etablerade bolagen inom eldistribution, elproduktion och elhandel uppfattar möjligheter och hinder med denna utveckling. Postdoktorn kommer att arbeta i nära samverkan med Energikontoret Skåne för att tillsammans göra kartläggningar, analysera material och sprida resultaten från projektet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning ingår i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetet kommer att genomföras inom ramen för projektet ”Fastighetsägare som prosumenter - stödstrukturer och hinder” som finansieras av Energimyndigheten.
I tjänsten ingår att bedriva forskning av hög kvalitet, publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter, ge relevanta rekommendationer samt att tillsammans med Energikontoret Skåne organisera och delta i evenemang inom ramarna för projektet.

I tjänsten ingår att genomföra kartläggningar och fallstudier som inkluderar intervjuer och deltagande observationer. Det ingår även att aktivt bidra till utvecklingen av solel
i regionen genom att utifrån befintlig forskning ge råd och stöd till våra samarbetspartners. I tjänsten ingår att vara engagerad i samarbete med olika intressenter och organisationer inom och utom projektet. I tjänsten ingår också att undervisa på engelska i mastersprogrammet som drivs av IIIEE och att handleda doktorander.

I arbetsuppgifterna ingår också att bidra till ansökningar av forskningsanslag. En postdoktor förväntas även att arbeta med administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Dokumenterad god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Dokumenterad pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i samverkan med olika samhällsaktörer
 • Dokumenterad skicklighet i att publicera i akademiska tidskrifter eller via akademiska bokförlag
 • Dokumenterad erfarenhet av handledning av mastersstudenter

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande: 

 • CV
 • Personligt brev
 • Forskningsplan (max 3 sidor) som kopplat till det beskrivna ämnet och som ligger i linje med forskningen vid IIIEE
 • Publikationer (maximalt 10)
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20190101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3017
Kontakt
 • Jenny Palm, Professor, +46 46 222 02 42
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-06
Sista ansökningsdag 2018-10-08

Tillbaka till lediga jobb