Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Postdoktor i Innovationsteknik, inriktning mot öppna innovationsmetoder och verktyg

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningen om öppen innovation hävdar att en organisation kan påskynda sina innovationsprocesser och expanderar sina marknader genom att effektivt kombinera intern och extern kunskap. Användningen av öppen innovation har huvudsakligen skett i IKT-relaterade branscher, t.ex. genom användning av öppen källkod, men nu introduceras öppen innovation även i flera andra branscher, eftersom många organisationer upptäcker att deras verksamhet kan dra nytta av att samarbeta med öppen källkodsprogramvara. Utveckling, anpassning och användning av så kallade öppna innovationsverktyg utvecklas fortfarande och forskningen är fortfarande under stark utveckling. Målsättningen för denna postdoktor är att undersöka och utveckla användningen av organisationers öppna innovationsverktyg i sina produktinnovationsprocesser, med särskilt fokus på öppen källkod, samt att utveckla öppen innovationsteori.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning inom området för öppna innovationsverktyg. Undervisning ingår, inklusive möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning, görs på grundutbildning, masterutbildning och forskarutbildning samt uppdragsutbildning, upp till 20% av arbetstiden. Undervisningen omfattar kursundervisning samt handledning av av masterstudenter och doktorander. Postdoktorn förväntas samarbeta med industrin i relation till sin forskning och aktivt söka extern forskningsfinansiering relaterad till forskningen. Uppgifterna omfattar också administration som är relaterad till ovan angivna arbetsuppgifter samt deltagande i avdelningens och divisionens gemensamma aktiviteter.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • Erfarenhet av att samverka med industrin inom öppna innovationsverktyg.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

  • Erfarenhet av att samverka med industrin inom öppna innovationsverktyg.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/ 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3020
Kontakt
  • Lars Bengtsson/Professor, +46 70 812 99 45
Publicerat 2018-09-11
Sista ansökningsdag 2018-09-25

Tillbaka till lediga jobb