Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter

Forskarstudier i doktorandprojekt "Does diet impact the epigenome and thereby metabolism in humans?". Doktoranden kommer att arbeta med och analysera stora epigenetiska dataset från kostfokuserade interventionsstudier, genom användandet av passande programspråk så som R. Mer specifikt kommer doktoranden att studera hur kosten påverkar epigenomet och undersöka om detta påverkar människans metabolism. Validerings- och uppföljningsstudier kan tänkas bli aktuella. 

Kvalifikationer

Du har en Masterexamen i molekylärbiologi eller biomedicin, är starkt motiverad av att arbeta med akademisk forskning, förväntas arbeta självständigt samt med handledares och egna initiativ föra projektet framåt. Du har mycket goda kunskaper i engelska både i tal och skrift. Erfarenhet av databearbetning av stora dataset är starkt meriterande, liksom kunskap i programspråket R, praktisk erfarenhet av experimentellt forskningsarbete och kunskaper inom epigenetik och nutrition. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som gör den sökande lämplig för tjänsten.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3021
Kontakt
  • Charlotte Ling, +4640391213
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-09-12
Sista ansökningsdag 2018-10-02

Tillbaka till lediga jobb