Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Musikhögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan samt våra centrumbildningar Inter Arts Center och Körcentrum Syd. Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika aktiviteter såsom utställningar, konserter, föreställningar och seminarier. De internationella relationerna är många och präglar vår verksamhet vilket skapar en spännande och kreativ miljö. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, en lärarutbildning i musik samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det konstnärliga området.

Musikhögskolan i Malmö tillhör den konstnärliga fakulteten. Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande.

Musiker- och Kyrkomusikerutbildningen söker en

Professor i Konstnärlig forskning i musik

Tidsbegränsad anställning under 5 år.
Omfattning: 75 %.
Tillträde: 2019-03-01 eller enligt överenskommelse.
Intervjuer planeras till vecka 4, januari 2019.

Ämne
Konstnärlig forskning i musik. 

Ämnesbeskrivning
Att leda och utveckla den konstnärliga forskningen och forskarutbildningen i musik vid Musikhögskolan i Malmö.

Arbetsuppgifter
Som professor för den konstnärliga forskningen i musik ingår att
- planera, leda och utveckla den konstnärliga forskningen och forskarutbildningen i musik vid Musikhögskolan,
- ansvara för utvecklingen av forskningsmiljön,
- planera och organisera utbildning av doktorander, deras deltidsseminarier samt disputationer,
- handleda doktorander,
- undervisa inom grund- och forskarutbildningen samt utveckla det självständiga arbetet på Kandidat- och Masterutbildning vid Musikerutbildningen,
- planera och genomföra seminarier och konferenser,
- representera Musikhögskolans konstnärliga forskning och arbeta med att stärka institutionen i nationella och internationella forskningsnätverk,
- samverka med forskarutbildningar inom och utanför universitetet, nationellt och internationellt,
- arbeta för att stärka samverkan mellan forskarutbildningen och grundutbildningen och mellan forskarutbildningen i musik och den musikpedagogiska forskningen på institutionen,
- initiera gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten inom Lunds universitet och med andra lärosäten,
- initiera nya forsknings- och bidragsansökningar,
- bedriva egen forskning och utvecklingsarbete inom området,
- publicera den egna forskningen. 

Behörighet
Som professor för den konstnärliga forskningen i musik krävs
- avlagd musiklärar-, musiker-, kyrkomusikerexamen eller annan högre utbildning i musik,
- avlagd doktorsexamen i konstnärlig forskning i musik eller annan relevant disciplin,
- docentbehörighet eller motsvarande kompetens,
- dokumenterad pedagogisk skicklighet på högskolenivå,
- dokumenterad konstnärlig skicklighet på internationell nivå,
- betydande produktion av akademiska och konstnärliga publikationer,
- ledarerfarenhet,
- god språklig förmåga i engelska i tal och skrift,
- erfarenhet av undervisning och handledning på doktorsnivå,
- högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor. 

Bedömningsgrunder
Vid anställning som professor i konstnärlig forskning i musik ligger följande till grund för bedömning
- Mycket god nationell och internationell nivå som forskare och som konstnärlig utövare, där kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition. Konstnärlig excellens på internationell nivå och en tydlig relation mellan den forskande och den konstnärliga praktiken utgör en mycket viktig del av bedömningen.
- Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda utbildning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder inom såväl forskarutbildning som grundutbildning.
- God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen och studerande vid konstnärlig utbildning till konstnärlig självständighet. 
- God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamheten vilket innebär god kommunikations- och samarbetsförmåga samt förmåga att stärka ämnesområdet inom institutionen. 
- God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten. I det arbetet ingår erfarenhet av arbete i internationella nätverk inom konstnärlig verksamhet och forskning. 
- God förmåga att arbeta självständigt.
 
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, engagemang och initiativkraft. Det är också viktigt att den sökande genom sin erfarenhet och kompetens ska kunna fortsatt stärka ämnesområdet på institutionen samt bidra till dess framtida utveckling, nationellt och internationellt.

Övriga meriter
Meriterande är den sökandes erfarenheter av arbete i olika nätverk, nationellt och internationellt inom musikområdet och inom konstnärlig forskning samt inom tvärvetenskaplig verksamhet.

Meriterande är också kunskaper i det svenska språket.

Övrigt
Regelbunden närvaro på arbetsplatsen är ett krav.

Instruktioner för ansökan
Vid ansökan ska den akademiska meritportföljen användas, se länk nedan. Ladda upp dina handlingar som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Läs mer här:
https://www.performingarts.lu.se/anstalld/nedladdningsbara-dokument/lararanstallning-och-befordran 

Sökande uppmanas att ladda ned den akademiska meritportföljen i wordformat och använda den som mall. Viktigt är att följa rubrikerna i mallen.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan


Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75 %
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3031
Kontakt
  • Ann-Charlotte Carlén, prefekt, +4640325473, ann-charlotte.carlen@mhm.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-28
Sista ansökningsdag 2018-11-04

Tillbaka till lediga jobb