Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Krossat bergmaterial är en viktig råvara för byggnation av väg och järnväg samt tillverkning av betong och är det till volym mest exploaterade materialet i Sverige (ca 8 ton/person och år). Det behövs en ökad förmåga att kunna förutsäga bergmaterialens egenskaper på olika platser. Forskningsprojektet syftar till att ta fram en geologisk modell för variationer i bergmaterialegenskaper i sydvästligaste Sverige. Modellen utgår från fysikaliska förhållanden som rådde vid bergskedjebildning (metamorfos) för 1000 miljoner år sedan, bl.a. olika temperatur, deformation, vattentillgång och smältbildning. Undersökningarna fokuseras på mikrotexturer och –strukturer längs en gradient från epidot-amfibolit-facies i öster till högtrycks-granulit-facies i väster. Doktorandtjänsten är placerad vid Geologiska institutionen, Lunds universitet, och inbegriper samarbeten med Sveriges geologiska undersökning och Research Institutes of Sweden AB (RISE).

Arbetsuppgifter
Det huvudsakliga målet för doktorandprojektet är att klarlägga hur materialtekniska egenskaper varierar med metamorfa förhållanden, primärt temperatur, deformation, och närvaro av vattenrika fluider och/eller partiell uppsmältning under metamorfos. Doktoranden kommer att arbeta med prov från Östra Segmentet i sydvästra Sverige, från en 120 km lång och 30 km bred profil (Skillingaryd-Värnamo till Varberg-Falkenberg). Undersökningarna omfattar: 1) petrografisk dokumentation av texturella och mikro-strukturella variationer i metamorfa granitiska respektive gabbroiska bergarter, 2) mätning av materialtekniska egenskaper av samma bergarter, och 3) korrelation av materialtekniska egenskaper och metamorfa förhållanden. Mikroanalytiska tekniker omfattar: polarisationsmikroskopi och bildanalys, fluorescensmikroskopi, elektronmikroskopi, och energi-dispersiv röntgenanalys. Doktoranden kommer att tillbringa 2x3 veckor vid Sveriges geologiska undersökning i Uppsala med mätningar av materialtekniska egenskaper. Projektet tillåter doktoranden att utveckla den senare delen av projektet mot sitt speciella intressefält inom antingen metamorf petrologi eller materialteknisk vetenskap.

Huvudhandledare är Charlotte Möller (professor, Geologiska institutionen, Lunds universitet); biträdande handledare är Jan Erik Lindqvist (forskare vid Research Institutes of Sweden AB, Lund) and Jenny Andersson och Mattias Göransson (båda statsgeologer vid Sveriges geologiska undersökning, Uppsala).

Den fyra-åriga tjänsten omfattar (totalt) tre års forskning och ett års forskarkurser (som ges vid Lunds universitet samt andra universitet). Doktoranden förväntas också ta aktiv del i institutionens grundutbildning och bidra med enklare undervisningsuppgifter. Institutionstjänstgöring, som exempelvis undervisning, tillåts nå maximum 20% och kompenseras genom förlängning av doktorandtjänsten.

Kvalifikationer
Vi söker en självständig och kreativ person som trivs med att arbeta i forskningsmiljö. Den sökande skall vara engagerad och målinriktad och med tydlighet kunna ta ansvar för sitt forskningsprojekt. Förmåga att arbeta väl både självständigt och i samarbete med andra är en nödvändighet, liksom goda kommunikationsfärdigheter.

Den sökande skall vid tillträde till tjänsten ha en universitetsexamen i geologi/ geovetenskap på avancerad nivå (MSc eller motsvarande) med en stark bakgrund i petrografisk mikroskopi av metamorfa bergarter, metamorf petrologi och strukturgeologi. Dokumenterad erfarenhet inom och intresse för metamorf geologi är högst önskvärd, och påvisad erfarenhet av vetenskapligt skrivande på engelska, såsom publikationer, uppsatser eller dylikt, är av största vikt. Dokumenterad erfarenhet av elektronmikroskopi och mineralkemisk analys (EDS/ WDS) är önskvärda meriter, liksom goda pedagogiska meriter.

Vi erbjuder en doktorandtjänst (heltid) i 4 år med alla sociala förmåner. Forskarämnet är Geobiosfärs-vetenskap, och tjänsten kommer att vara placerad vid Geologiska institutionen, Lunds universitet.

Ansökningshandlingar måste innefatta följande:

 • Intresseanmälan där sökande beskriver sin bakgrund, intresse och ambitioner i relation till projektet (1 sida).
 • Meritförteckning innefattande födelsedata och en förteckning över universitetsstudier samt tidigare arbetsgivare.
 • Examensbevis och kursbetyg
 • Lista över publikationer inklusive uppsatser på master- och/eller kandidat-nivå.
  En PDF fil (eller länk för nedladdning) med publikationer inklusive uppsatser på master- och/eller kandidat-nivå.
 • Dokumentation av undervisningsmeriter.
 • Namn and kontaktuppgifter till två referenspersoner.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-01-07
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3034
Kontakt
 • Charlotte Möller, professor, +46 46 222 78 78, charlotte.moller@geol.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-09-11
Sista ansökningsdag 2018-10-31

Tillbaka till lediga jobb