Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Forskningsingenjör inom Teknisk geologi

Vi söker en forskningsingenjör till projektet ”Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi”. Projektet finansieras av Vinnova, Trafikverket, SBUF, NCC och PEAB. Projektgruppen består av experter inom geofysik, geoteknik och markstabilisering, och är ett samarbete mellan universitet, myndigheter och entreprenörer. Forskningsingenjörnen ska arbeta med utveckling av mätinstrument och programvara för kvalitetskontroll av markstabilisering genom ERT (elektrisk resistivitetstomografi) i direkt anslutning till att bindemedel blandas in på olika typer av stabilisering (KC-pelare, jetpelare och masstabilisering).

Markstabilisering blir allt vanligare för exploatering av områden med dålig bärighet då det leder till stora ekonomiska besparingar jämfört med alternativa metoder, och det är fördelaktigt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv då det minimerar transporter och sparar naturresurser. Det finns dock ett stort behov av bättre och volymstäckande kontrollmetoder för kvalitetssäkring. Kontrollen kan delas upp i två steg, där det första ska ske i omedelbar anslutning till inblandning av bindemedel för att kontrollera om man lyckats behandla hela den avsedda volymen, eller om det finns zoner som behöver komplettering. Steg två har fokus på kontroll av hållfasthetstillväxten, och kan inte göras förrän tillräcklig härdning har skett. Detta projekt har fokus på steg ett och baseras på elektrisk resistivitetstomografi (ERT). Metoden har vid fältförsök visat god potential för att avgränsa den markvolym som har behandlats med bindemedel från obehandlade delar. Då resistiviteten förändras i direkt anslutning till inblandning av bindemedel skulle metoden kunna användas för att snabbt kontrollera resultatet av stabiliseringen, så att kompletterande åtgärder i zoner med otillräcklig inblandning kan vidtas medan personal och utrustning finns på plats. I arbetet kommer tidsdomän inducerad polarisation (IP), som kan utföras samtidigt med ERT, också ingå eftersom IP-metoden kan tänkas tillföra relevant information. Test och verifiering av metoden ska ske i olika geomaterial och skalor, inklusive laboratoriemätningar och fullskaletester för olika typer av stabilisering. Vidare ingår metod­utveckling och anpassning för tillämpningen, med avseende på såväl mätinstrument som programvara för processering och tolkning av data, så att metoden blir tillräckligt robust och snabb.

Arbetsuppgifter

Forskningsingenjören kommer att arbeta med att utveckla, optimera och testa mätinstrument och associerad programvara för datainsamling och signalbehandling för de geofysiska metoderna elektrisk resistivitetstomografi (ERT) och inducerad polarisationstomografi (IPT). Mätförsök för test och verifiering i laboratorium och fält kommer ingå, med efterföljande analys och utvärdering av resultaten vilket medför arbete med datainsamlingsteknik, signalbehandling, numerisk modellering, visualisering, etc.

Krav

  • Civilingenjör eller motsvarande med inrikting på elektronik, instrument­programvara och mätteknik.
  • Erfarenhet av utveckling av hårdvara och mjukvara för datainsamlings­system.
  • Kompetens kring och dokumenterad erfarenhet av elektronikutveckling och programmering av inbyggada system, samt test och verifiering av dessa.
  • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
  • B-körkort.

Övriga meriter

  • Erfarenhet av utveckling och testning av geofysiska mätinstrument och associerad programvara.
  • Erfarenhet av geofysiska fältundersökningar, samt bearbetning och tolkning av geofysiska mätdata.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Tidsbegränsad anställning i knappt 2 år (ca 22 månader). Omfattning 100%

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

 Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3045
Kontakt
  • Torleif Dahlin, professor, 046-222 9658
Publicerat 2018-09-12
Sista ansökningsdag 2018-10-02

Tillbaka till lediga jobb