Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet handlar om användning av luminescensmikroskopi för att karakterisera och studera grundläggande egenskaper hos halvledare (organiska och oorganiska). Särskilt fokus kommer att ligga på:

  • ultrasensitiva mätningar vid nivå av enstaka molekyler,
  • korrelativa mätningar av optiska egenskaper och provets morfologi med användning av t.ex. elektronmikroskopi och experiment vid kryogena temperaturer och byggandet av nya spektromikroskopiska uppställningar.

Kvalifikationer 

Den ideale kandidaten ska ha en examen på avancerad nivå eller motsvarande kursarbete på masternivå inom ett relaterat område (t ex fysik, kemisk fysik) med starkt fokus på fasta tillståndets fysik, optik, spektroskopi och nanoteknik och mycket goda tekniska och programmeringsfärdigheter. Tidigare praktisk erfarenhet av att arbeta i en experimentell miljö och omfattande användning av spektroskopisk utrustning (lasrar, mikroskop, CCD detektorer) krävs. God kännedom om programvara (t ex Labview) för kontroll av vetenskaplig utrustning är önskvärt. Praktisk erfarenhet av enkla elektriska kretsar och mekanik är en fördel.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3049
Kontakt
  • Ivan Scheblykin, professor, 046-2224848
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-09-12
Sista ansökningsdag 2018-10-03

Tillbaka till lediga jobb