Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, humanekologi och urban och social geografi samt GIS. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår att initiera, utveckla och leda ekonomisk geografisk forskning och forskning inom närliggande områden, egen forskning, undervisning och handledning på forskarutbildningen och på andra nivåer, utveckling av kurser och program, samt administrativa uppgifter.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor enligt Högskoleförordningen kapitel 4 paragraf 3 är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga produktionen och undervisningen skall vara aktuell och inom ekonomisk geografi. Den vetenskapliga skickligheten skall ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för anställning som professor finns angivna i kapitel 4 paragraf 3 i Högskoleförordningen samt i föreskrifter rörande anställning av lärare, dnr STYR 2017/1906

Generellt gäller för anställning som professor en mycket hög grad av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Av särskild vikt är förmågan att publicera forskning av hög internationell kvalitet, handleda doktorander och förmågan att bygga upp, söka externa medel för att utveckla och leda forskningsprojekt i samverkan med andra forskare. För att vara behörig till anställningen måste den sökande ha handlett minst en doktorand till examen, som huvudhandledare eller handledare. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet värderas erfarenheter i fråga om undervisning, handledning och examination på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå liksom erfarenheter vad gäller implementering, utveckling och utvärdering av kurser och program. Erfarenheter av olika typer av akademiskt ledarskap kommer att bedömas.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sina erfarenheter och kompetens bedöms kunna komplettera och stärka pågående ekonomisk geografisk forskning och undervisning samt bidra till institutionens framtida utveckling i bred mening. Institutionens forsknings- och undervisningsprofil beskrivs på institutionens hemsida (www.keg.lu.se). Förmåga att arbeta in en internationaliserad miljö och att kunna undervisa på engelska är ett krav. Då undervisning kan ske både på engelska och svenska förväntas icke skandinavisk språkliga innehavare av anställningen att på sikt behärska det svenska språket. Vidare förväntas medarbetaren att aktivt delta i institutionens dagliga verksamhet.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida http://www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner, anders.kirchner@sam.lu.se.

Den sökande ska även bifoga en skiss (ca 3-4 sidor) som visar vilken forskning hon/han avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen, samt hur denna passar in i institutionens forskningsprofil.

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökanAnställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3062
Kontakt
  • Karl-Johan Lundquist, prefekt, 046-222 84 13, karl-johan.lundquist@keg.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-12
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Tillbaka till lediga jobb