Matematikcentrum, Matematik LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Forskningen inom datorseende, maskininlärning och robotik har kommit långt, men det finns fortfarande mycket arbete för att bygga samman nuvarande komponenter till ett fungerande integrerat system för riktigt smarta robotar. Användningen av datorseende är idag begränsat till mycket specifika scenarier eller kontrollerade laboratoriemiljöer. I det tvärvetenskapliga projektet ”Semantic Mapping and Visual Navigation for Smart Robots”, som fått finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning, vidareutvecklar vi dagens forskningsresultat inom datorseende, maskininlärning, reglerteknik och optimering för att ta det autonoma system till nästa nivå av perception, kognition och navigering, och skapa grundfunktionalitet för robotar så att det kan agera effektivt i riktiga tillämpningar. För att demonstrera funktionalitet kommer projektet att utveckla ett autonomt system för inspektion och visuell inventering av en stormarknad med hjälp av småskaliga, billiga drönare. Systemet kommer att innehålla en komplett lösning för visuell navigering och 3D-kartläggning där inte bara scengeometri modelleras utan även semantiska tolkning integreras. Forskningen är relevant för många industriella applikationer, såsom självkörande bilar, obemannade grundfordon, scenmodellering och inspektion i allmänhet. Huvudmålet med projektet är att utveckla nya metoder för scenförståelse (semantisk struktur och rörelse-algoritmer) och lokalisering med både vision och andra sensorer. Detta inbegriper vanligtvis robusta parameterskattningstekniker, struktur från rörelseskattning och maskininlärning. 

Ämne

Matematik

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en 20% av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av forskning inom datorseende och maskininlärning.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Publikationer i ämnesrelevanta tidskrifter och konferensserier, t.ex. CVPR, ICCV, ECCV, ICML och NIPS.
 • Erfarenhet av forskning inom struktur från rörelseskattning.
 • Erfarenhet av forskning inom djupa neurala nätverk.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3085
Kontakt
 • Karl Åström, 046 222 4548
 • Eskil Hansen, 046 222 9628
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-19
Sista ansökningsdag 2018-10-31

Tillbaka till lediga jobb