Lunds universitet, institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, humanekologi och urban och social geografi samt GIS. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Arbetsuppgifter:
Den som anställs som doktorand skall arbeta i det internationella forskningsprojektet ”Agents of Change in Old-industrial Regions in Europe” finansierat av Volkswagen Foundation. Projektets huvudsyfte är att undersöka hur gamla industriregioner som är lokaliserade utanför stora agglomerationer i Europa kan hantera ogynnsamma strukturella förutsättningar och tendenser och skapa nya utvecklingsmöjligheter som kan bidra till ökat välstånd och välbefinnande, därigenom bidra till sammanhållning och stabilitet i Europa i sin helhet.

Projektet har tre mål:
• Att utveckla en bättre förståelse hur nya utvecklingsbanor uppstår i gamla industriregioner och vilka implikationer det har för social och rumslig utveckling.
• Att stärka akademisk samarbete mellan forskare i EU länder och att bidra till kunskapsutbyte mellan akademiker och politiker.
• Att de internationella jämförelser och kunskapsutbytet kommer till nytta för att utveckla policyrekommendationer i syfte att identifiera nya utvecklingsbanor i Europas gamla industriregioner i olika sociala, rumsliga, historiska, och kulturella sammanhang.

Forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin egen forskarutbildning.

Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Forskningen skall bedrivas inom ekonomisk geografi relaterat till projektet ” Agents of Change in Old-industrial Regions in Europe”, till vilket doktoranden ska bidra på ett aktivt sätt. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.  

Behörighet:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
• Avlagt examen på avancerad nivå,
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
• Eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi har den som avlagt examen på avancerad nivå i kulturgeografi och ekonomisk geografi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen skall innehålla självständiga arbeten omfattande minst 30 högskolepoäng eller motsvarande, varav hälften på avancerad nivå. Vidare skall den sökande behärska engelska i tal och skrift motsvarande engelska B vid svenska gymnasiet.

Bedömningsgrund:
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelse för forskningsintresse i relation till projektet ”Agents of Change in Old-industrial Regions in Europe” och institutionens forskningsprofil samt tidigare uppsatser och publicerat material är viktiga dokument för att bedöma denna förmåga. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är av stor vikt. Förmågan att bidra till institutionens pågående forsknings- och utbildningsaktiviteter liksom förmågan att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är meriterande.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla:
• Meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi
• Examensbevis och betyg
• Kortfattad forskningsplan (max 2000 ord/4 sidor) som anknyter till den forskning som bedrivs i projektet ”Agents of Change in Old-industrial Regions in Europe” (se länk www.acore-project.eu)
• Kortfattad beskrivning (max 500 ord) sv i) din motivation för att genomföra en forskarutbildning och ii) hur du ska bidra till institutionens forsknings- och undervisningsmiljö
• Övriga skrifter eller meriter som är relevanta för anställningen.

Ansökan skall vara på engelska och sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Om det uppkommer frågor gällande ansökningsförfarandet i sökandeportalen, vänligen kontakta Emma Ohlsson +46 046 222 48 06 e-mail emma.ohlsson@sam.lu.se. Specifika frågor gällande tjänsten ställs till kontaktpersonerna nedan. 

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 januari 2019 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3118
Kontakt
  • Karl-Johan Lundquist, prefekt, 046 222 8413, karl-johan.lundquist@keg.lu.se
  • Tomas Germundsson, studierektor, 046 222 8421, tomas.germundsson@keg.lu.se
  • Markus Grillitsch, projektledare , 046 222 4836, markus.grillitsch@keg.lu
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-19
Sista ansökningsdag 2018-11-15

Tillbaka till lediga jobb