Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Psykoterapimottagningen vid Institutionen för psykologi tar emot klienter med psykisk ohälsa för psykologisk behandling. Behandlingen bedrivs av studenter på Psykologprogrammet som i arbetet med klienterna gör sin tillämpade kurs i psykoterapi på mottagningen. Psykoterapimottagningen har tilldelats externa medel för att bygga upp en infrastruktur för forskning. Vi söker nu en klinisk psykolog för sedvanligt mottagningsarbete.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär att bedöma och diagnosticera klienter som söker terapi på mottagningen. Vidare att ingå i mottagningsgruppen och delta i möten kring klienterna. Kliniska och administrativa arbetsuppgifter i forskningsprojekt kan komma att ingå. Undervisning och handledning på psykologprogrammet kan också ingå med inriktning mot klinisk psykologi och psykoterapi. Handledning och merparten av undervisningen sker på svenska, varför god kunskap i såväl skriven som talad svenska är nödvändig

Kvalifikationer
För behörighet krävs dokumenterad förmåga att bedöma och behandla klienter med psykisk ohälsa. Vidare goda kunskaper om och erfarenhet att utföra diagnostiska bedömningar av klienter med olika psykiatriska tillstånd. För behörighet till den aktuella tjänsten krävs även att den sökande har svensk psykologlegitimation. Meriterande är att även ha psykoterapeutlegitimation inom psykoterapi.

Arbetslivserfarenhet från psykiatrisk öppenvård eller primärvård där utredning, diagnostisk bedömning och psykologisk behandling har varit de primära arbetsuppgifterna är särskilt meriterande. Meriterande är även att ha undervisat på universitet- och högskolenivå inom klinisk psykologi med särskild inriktning mot diagnostik och psykoterapi Vidare att ha bedrivit handledning inom psykoterapi är meriterande. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla arbetet tillmätas betydelse.

Eftersom den aktuella tjänsten innefattar undervisning inom ramen för utbildning inom klinisk psykologi kommer också de sökandes meriter avseende professionell kompetens och erfarenheter av arbete inom detta område ges vikt vid tillsättningen. Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Personliga egenskaper såsom noggrannhet, förmåga till eget ansvarstagande samt förmåga till samarbete anses viktiga för att fullgöra anställningen väl. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom institutionen för psykologi.

Villkor
Allmän visstidsanställning (tidsbegränsad enligt LAS 5:19) som universitetsadjunkt under 1,5 år med start 1 januari 2019 eller enligt överenskommelse. För universitetsadjunkt ingår 10% (vid heltidstjänstgöring) forskning- och kompetensutvecklingstid i tjänsten.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3164
Kontakt
  • Hannah Stén, Personalsamordnare, +46462228769, hannah.sten@sam.lu.se
  • Robert Holmberg, Prefekt, +46462228768, robert.holmberg@psy.lu.se
  • Catharina Strid, Verksamhetschef mottagningen, +46462220000, catharina.strid@psy.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-26
Sista ansökningsdag 2018-11-14

Tillbaka till lediga jobb