Lunds universitet, Humaniora och teologi, Inst för kulturvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfacetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett åttiotal anställda och ca 1500 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildnings nivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, med inriktning mot digitala kulturer med placering tills vidare vid Institutionen för kulturvetenskaper, avdelningen för ABM och digitala kulturer.

Ref nr: PA 2018/3175

Tillträdesdag: 1 maj 2019 eller enligt överenskommelse

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Monica Libell (046 222 0948; Monica.Libell@kultur.lu.se) och/eller professor Olof Sundin (046-222 0966; olof.sundin@kultur.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt (046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Anställningen är placerad vid avdelningen för ABM och digitala kulturer, som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper. Vid avdelningen bedrivs utbildning i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi på grundnivå upp till masternivå samt utbildning på grundnivå inom kandidatprogrammet digitala kulturer. Avdelningen erbjuder även forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap samt bedriver forskning inom en rad olika områden med bäring på digitala frågor och kulturarvssektorn.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning inom avdelningens kandidat- och masterutbildning. Till undervisning räknas förutom föreläsningar och seminarier även ledning, planering, kursansvar och kursadministration samt handledning på grund- och avancerad nivå. Även handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Eftersom institutionen består av tolv olika avdelningar kan undervisning och handledning också bli aktuellt inom närliggande ämnen. 

Forskningstiden ska användas för egen forskning och till att söka forskningsanslag som kan bidra till ämnets utveckling. På sikt förväntas lektorn kunna ta ledningsansvar. Lektorn ska även aktivt delta i institutionens gemensamma verksamhet.

Huvuddelen av undervisningen sker på svenska, varför förmåga att skriva, läsa och tala svenska, danska eller norska är ett krav redan från anställningens början.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon   annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de  arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

 • god nationell och internationell nivå som forskare,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

   Särskilt meriterande är

 • avlagd doktorsexamen i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap eller närliggande ämne med inriktning mot informationsrelaterade frågor, 
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning på arkivvetenskapliga eller biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar, särskilt de digitala aspekterna av dessa ämnen,
 • dokumenterad yrkeslivserfarenhet av kunskapsorganisation och digitala aspekter av  arkiv-, och biblioteksverksamheter, eller andra aspekter av digitala kulturer,
 • dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel samt visad förmåga till forskningssamarbeten, 
 • erfarenhet av att undervisa i arbetslag med flera lärare,
 • dokumenterad god samarbetsförmåga samt
 • dokumenterad erfarenhet av kursadministration och kursutveckling.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två PDF-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. (Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 maj 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3175
Kontakt
 • Monica Libell, prefekt, +46 46 222 0948
 • Olof Sundin, professor, +46 46 222 0966
 • Lena Kandefelt, personalansvarig, +46 46 222 7224
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-10-08
Sista ansökningsdag 2018-11-16

Tillbaka till lediga jobb