Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Det har nyligen visats med hjälp av dynamiska vegetations modeller att semi-torra områden fyller en viktig fuktion inom den globala kolcykeln, och påverkar mellanårsvariationerna i atmosfärens koldioxidkoncentration. Huvudsyftet med detta projekt är att med hjälp av fjärranlysdata verifiera eller falsifiera dessa slutsatser. Den anställde skall hjälpa till att undersöka rollen av de viktigaste processerna inom kolcykeln (primär produktion, autotroph och heterotrof nedbrytning) och med hjälp av dynamiska vegetationsmodeller parametrisera andra modeller som kan appliceras på fjärranalysdata.

Arbetsuppgfiter
Under anställningen skall den dynamiska vegetations modellen LPJ-GUESS användas och den skall matas med fjärranlys data på markanvändning från European Space Agency (ESA) Climate Change Initiative (CCI). Dessa simuleringar skall användas till att skatta markanvändingens påverkan på den globala kolcykeln.

Matrix opertioner skall också användas till att representera olika kolpoler I och dessa operationer skall användas till att skatta de relativa påverkan från de olika processerna inom kolcykeln. Den dynamisk vegetations modellen LPJ-GUES skall köras med daglig klimatdata som input för att simulera säsongsdynamiken i vegetations effektivitet till att omvandla inkommande ljus till biomassa, fraktionen av inkommande ljus som absorberas av vegetationen, samt autotroph respiration som senare skall kunnna användas till att skatta netto utbyttet av kol mellan mark och atmosfär med hjälp av fjärranlyssimuleringar.

Kvalifikationer
Vid tillträdde av anställningen måste sökande ha en PhD examen inom Naturgeografi och Ekosystemanalys, goda kunskaper och erfarenhet av att köra den dynamiska vegetationdmodelen LPJ-GUESS, samt goda kunskaper inom programmering (R, C++, och Matlab). Goda engelskakunskaper är likaså nödvändigt.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-01-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-11-01 tom 2019-01-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3187
Kontakt
  • Torbern Tagesson, forskare, 0704-993936, torbern.tagesson@nateko.lu.se
  • Tina Olsson, personalsamordnare, 046-222 95 62, tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-28
Sista ansökningsdag 2018-10-12

Tillbaka till lediga jobb