Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kravprofil - Antigen presentation hos tättingar; skillnader i genuttryck mellan olika MHC gener och i relation till sjukdom.

Alla vertebrater har ett adaptivt immunförsvar och här spelar MHC proteinerna en nyckelroll i den antigenpresentation som initierar varje adaptiv immunrespons. Tättingar har många fler kopior av MHC-generna än andra fågelarter. Vidare har stannfåglar i tropikerna, som utsätts för högre selektionstryck från sjukdomar än fåglar i andra delar av världen, speciellt många MHC-genkopior. Frågan är om alla dessa MHC-genkopior verkligen används i det adaptiva immunförsvaret.  

Arbetsuppgifter

Det övergripande målet för detta doktorandprojekt är att undersöka kopplingar mellan sjukdomar, genuttryck och immunförsvar hos vilda fåglar. Det kommer att vara ett speciellt fokus på MHC gener med trastsångare och gråsparvar som modellarter. Fokus kommer ffa att läggas på; (i) prover från en naturlig, vild population av långdistansflyttande trastsångare vid sjön Kvismaren, 15 km SSO Örebro, Närke, och (ii) prover från ett dataset från residenta gråsparvar som är insamlat för att studera selektion i immunförsvaret i tid och rum längs en geografiskgradient med varierande förekomst av patogener. I projektet ingår dels fältstudier av trastsångare i Kvismaren, Närke, som en del av den pågående långtidsstudien av denna population. Vidare kommer doktoranden att utföra molekylärt labarbete, speciellt med avseende på genuttryck av MHC (qPCR, Sanger sekvensering och HTS), men också analyser av infektioner, tex malaria. 

Kvalifikationer

Master i biologi med inriktning mot djurekologi, evolutionärbiologi eller immunologi.Hög motivation och nyfikenhet på det föreslagna projektet är ett måste.
Stor erfarenhet av att analysera DNA data och malariaparasit analyser är viktigt. 
Erfarenhet av molekylärgenetiskt labarbete, qPCR / PCR och HTS / Sanger-sekvensering är mycket viktigt.
Vidare krävs god analytisk förmåga, erfarenhet av Geneious o R är önskvärt, intresse för att analysera livshistorie- och fitness data i kombination med DNA data, samt utmärkt förmåga att uttrycka sig på engelska både skriftligt och muntligt.
Erfarenhet av att arbeta i fält med fåglar (inklusive fångst, handhavande och blodprovstagning av tättingar) är viktigt.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3191
Kontakt
  • Helena Westerdahl, Universitetslektor, +46462223669, helena.westerdahl@biol.lu.se
  • Elin Johansson, Personaladministratör, +46462227921, elin.johansson@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-10-02
Sista ansökningsdag 2018-10-16

Tillbaka till lediga jobb