Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Nanotrådar sammansatta av halvledande III-V material har stor potential att bidra med nya funktionaliteter inom elektroniska och optiska applikationer. Framställningen av dessa strukturer har med tiden utvecklats till en hög nivå av kontroll genom forskning som bedrivits i Lund och andra delar av världen. För att helt förstå och kunna kontrollera framställningen på en atomär skala krävs väldigt avancerade analytiska metoder och instrument.

Målet med detta doktorandprojekt är att studera processer som sker i framställningen av halvledande nanotrådar med hjälp av in-situ transmissionselektronmikroskopi (TEM). I projektet kommer ett specialbyggt TEM användas som är utrustat med gaskällor lämpade för tillverkning av halvledarmaterial. Analys i realtid kommer att användas för att förstå processer som styr nukleering, kristallstruktur, och växt av heterogena material. Projektet kommer att genomföras vid Centrum för Analys och Syntes (www.kilu.lu.se/cas), i samarbete med Avdelningen för Fasta Tillståndets Fysik vid Fysiska Institutionen.

Doktoranden kommer att arbeta inom ett team som genomför experiment med in-situ TEM, och kommer att ansvara för planering och genomförande av egna experiment, samt analys och tolkning av data. Det förväntas att den forskarstuderande kan ta det initiativ som behövs för att föra projektet framåt, och nå de krav som uppställts i den generella och individuella studieplanen för doktorandstudier. Anställningstiden är fyra år med en förlängning som beror på nivån av institutionstjänstgöring.

Kvalifikationer

Specifika behörighetskrav för denna tjänst är: Masterexamen i materialvetenskap eller i ett liknande område, som nanovetenskap, kemi eller fysik, med en specialisering i materialvetenskap som uppgår till minst 30 högskolepoäng. Forskningen är i hög grad interdisciplinär, och en bred kompetensprofil är av stor vikt. 

Sökanden förväntas ha slutfört ett godkänt projekt i ett relevant ämnesområde (materialvetenskap, nanovetenskap, kemi, eller liknande) på masternivå. Det är en fördel med tidigare praktisk erfarenhet av kristallväxt och epitaxi, såväl som erfarenhet inom arbete med nanostrukturer av halvledare. En god kunskap om TEM är också en fördel. Personen som vi söker ska även ha god numerisk och analytisk förmåga. Det är också en fördel om den sökande har högskolepoäng i avancerade kurser inom elektronmikroskopi och kristallväxt. 

Den sökande förväntas ha goda muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter i engelska. I arbetsuppgifterna ingår att samverka i ett multidisciplinärt team och den sökanden bör ha god förmåga att arbeta både oberoende och som en del av en grupp. Vi söker en person som är nyfiken, målorienterad, strukturerad och envis, och som har bra problemlösningsförmåga och självkännedom. 

Dokument som skall bifogas till ansökan: Sammanfattning (1/2 – 1 sida) som förklarar varför du vill påbörja en forskarutbildning, och hur just detta forskningsprojekt matchar dina intressen och din vetenskapliga bakgrund; Kopior av betyg för alla relevanta kurser och utbildningar; Den sökandes masteruppsats och CV.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-12-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3210
Kontakt
  • Kimberly Dick Thelander, professor, 046-2229765
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-10-03
Sista ansökningsdag 2018-10-24

Tillbaka till lediga jobb