Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Lipid-nanopartiklar (LNPs) har utvecklats till smarta multifunktionella bärare för läkemedel framför allt i det nya lovande området siRNA och mRNA-terapeutik. Karakterisering av LNP-bulk och i synnerhet ytstruktur är av stor betydelse för att förstå deras växelverkan med biologiska gränsytor som är viktiga för den terapeutiska funktionen. Strukturbestämningen av komplexa lipidbaserade nanopartiklar med inneslutet RNA och andra biomakromolekyler är utmanande på grund av deras storlek, inhomogena och hierarkisk struktur på olika längdskalor, låg lipid-RNA-kontrast och snabb dynamik. Standardanalys med approximativa analytiska spridningsfunktioner missar viktiga detaljer som fasseparerade ytdomäner vilka skiljer sig från den inre strukturen och konformationen av de inkapslade RNA-makromolekylerna. I detta doktorandprojekt kommer vi att kombinera neutron- och röntgenspridning i både lågvinkel- och vidvinkelregimen tillsammans med nya dataanalysverktyg för att öka den fundamentala förståelsen av LNP: s struktur. Detta är inte möjligt med nuvarande experimentella och modelleringsstrategier. Användningen av beräkningssimuleringar för att kunna bestämma strukturella detaljer från flera uppsättningar experimentdata har börjat utvecklas och de experimentella resultaten som genereras i projektet kommer att möjliggöra mer realistiska beräkningsanalyser. Detta kommer inte bara göra det möjligt att fastställa grundläggande förståelse för strukturer utan möjliggöra en rationell utformning av nya bärare med oöverträffad prestanda för t.ex. RNA. 

Projektet finansieras av den svensk-tyska Röntgen-Ångström klustern MEDISOFT: Kombinerade SANS/SAXS mätningar och modelloberoende simuleringar för strukturbestämningar av komplexa och terapeutiskt relevanta lipidpartiklar. Doktorandprojektet bedrivs i nära samarbete med de svenska partnerna vid Chalmers , Uppsala universitet, MAX-IV och ESS och de tyska partnerna vid Ludwig Maximillians University, Munich; MPI for Biophysics Frankfurt och Jülich Center for Neutron Scattering at MLZ, Garching.

Kvalifikationer

Du behöver en magisterexamen i fysikalisk/biofysikalisk kemi, fysik eller motsvarande. Goda kunskaper i ett eller flera av de experimentella metoderna avancerad mikroskopi, yttekniker, spridningsmetoder är nödvändiga och erfarenhet av modellering är också en fördel. Erfarenhet av att hantera lipidformuleringar och biologiska makromolekyler är också en merit. Du bör vara en motiverad person och ha visat att du kan arbeta självständigt för att besvara vetenskapliga frågeställningar. Dokumentation som visar på en utmärkt engelska (förståelse, tal och skrift) är viktig. Utmärkt kommunikation och presentationsteknik är också viktigt. Den sökande bör ha stor förmåga att arbeta i en grupp och samarbeta med folk från kompletterande ämnesområden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3238
Kontakt
  • Tommy Nylander, professor, +46462228158
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-10-08
Sista ansökningsdag 2018-11-19

Tillbaka till lediga jobb