Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Tjänsten
Denna uppdragsspecifika utlysning riktas mot enastående unga forskare med internationell forskningserfarenhet inom klinisk neuroimaging med fokus på neurodegenerativ sjukdom, främst demenssjukdomar. Tjänsten finansieras av det strategiska forskningsområdet Multipark (www.med.lu.se/multipark) som stöds ekonomiskt av svenska regeringen. Multiparks vision bygger på den starka traditionen för avancerad forskning om Parkinsons och Alzheimers sjukdomar vid Lunds Universitet, som innebär att skapa nya och innovativa strategier för bättre och nya behandlingar, sjukdomsmodifiering och så småningom botemedel mot neurodegenerativ sjukdom för att förbättra kvaliteten på liv för människor som lever och åldras med dessa sjukdomar.

Tjänsten är placerad inom Medicinska Fakulteten vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund i avdelningen för Diagnostisk Radiologi och är tidsbegränsad till fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Ett operativt bidrag på 1 MSEK (€ 100 000) per år ingår.

Den framgångsrika kandidaten
För att övervägas för anställning bör kandidater ha doktorsexamen eller relevant akademisk kvalifikation och ha stor kompetens inom neuroimaging av patienter med neurodegenerativa sjukdomar, dvs magnetisk resonans imaging (MRI) och/eller positron emission tomografi (PET), för forskning om neurodegenerativa sjukdomar, främst demenssjukdomar. Betydande erfarenhet inom högupplöst strukturell MRI av hjärnatrofi, framför allt av mediala temporalloben, är en särskild merit, med tanke på tillgången till den nationella 7 Tesla MRI plattformen i Lund. Även erfarenhet av utveckling av optimerade metoder för kvantifiering av PET-data kan vara en särskild merit. Ledarskap inom internationella vetenskapliga nätverk är en klar merit. Den framgångsrika sökanden har en enastående vetenskaplig meritlista som bekräftar hens förmåga att bedriva högkvalitativ peer reviewed forskning och erhålla anslag.

Arbetsbeskrivning
Den framgångsrika sökanden kommer att ta initiativ till och upprätthålla ett starkt forskningsprogram inom området neuroimaging av patienter med neurodegenerativa sjukdomar. I forskningen kommer det att ingå att delta i undersökningar av patienter med MR och PET, men den sökande behöver inte delta i det egentliga sjukvårdsarbetet, varför legitimationsutbildning i sjukvårdsyrken inte specifikt efterfrågas. Upp till 20% av sysselsättningen kan ägnas åt undervisning på fakulteten på såväl grundutbildning som forskarutbildning, så att kriterierna för befordran till en tjänst som professor eller docent kan uppfyllas inom fyra år. Ytterligare arbetsuppgifter kan läggas till arbetsbeskrivningen och den framgångsrika sökanden förväntas ta rollen som en aktiv medarbetare inom Multipark.

Kvalifikationer
Enligt kapitel 4, avsnitt 12a i högskoleförordningen och lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning nr PE 2013/365, är en person kvalificerad för anställning om sökande innehar doktorsexamen eller har motsvarande forskningserfarenhet. Prioritet bör ges kandidater som har fullgjort sin examen eller uppnått motsvarande kompetens högst 5 år före sista ansökningsdatum.  Även den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Sökande som vill anmäla orsaker till särskilda skäl ska bifoga en PDF till den elektroniska ansökan med titeln: ”EfternamnFörnamn_Ledighet_PA2018 / 3288" Dokumentet ska innehålla datum för doktorsexamen, period och skäl för ledighet.

Särskilt meriterande är erfarenhet av forskning i internationell miljö, helst utanför det universitetet där vederbörande har avlagt doktorsexamen eller motsvarande, samt nyhetsvärdet av det vetenskapliga tillvägagångssättet, vilket ger mervärde till befintlig forskning vid fakulteten inom fältet.

Befordran till universitetslektor
En biträdande universitetslektor kan efter ansökan till en permanent anställning utnämnas till universitetslektor om hen har de nödvändiga kvalifikationerna och anses vara lämplig med hänvisning till kvalifikationer och bedömningskriterier för befordran och utnämning till universitetslektor vid Medicinska Fakulteten. Bedömningen kommer att göras senast 3 år och 8 månader efter att anställning till biträdande universitetslektor har påbörjats.

Se: Riktlinjer samt progressionskriterier vid ansökan om befordran till universitetslektor respektive professor https://www.med.lu.se/om_fakulteten/jobba_hos_oss/instruktioner_foer_soekande_till_laeraranstaellningar

Bedömning
Vid bedömningen inför anställning tas hänsyn till följande. Kandidater måste ha en stark vetenskaplig meritlista inom området för klinisk neuroimaging av neurodegenerativa sjukdomar, speciellt demenssjukdomar. Detta framgår från CV och publikationslista, som även nämner erfarenhet av forskning i internationell miljö, vetenskaplig kreativitet och betydande excellens inom området. Således kommer bedömningen av kandidaterna att baseras på deras dokumenterade erfarenhet av självständigt utförd forskning inom området som har lett till publikationer på hög vetenskaplig nivå. Till det tas hänsyn till anslag som uppnåtts i stark konkurrens, nyhetsvärdet av det vetenskapliga tillvägagångssättet och dess mervärde till befintlig forskning, samt erfarenhet av forskning i en internationell miljö, helst utanför universitetet där vederbörande erhöll doktorsgrad eller motsvarande. Dessutom kan erfarenhet av undervisning och administration tas i beaktning.

Vidare läggs tonvikten på kandidatens personliga lämplighet och möjligheter att kvalificera sig till anställning som universitetslektor inom tidsfönstret för det biträdande universitetslektoratet. Förutom vad som föreskrivs i Högskoleförordningen gäller även reglernana och förordningar för anställning vid Lunds universitet.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel +46 40 391 157, E-post: Erik.Renström@med.lu.se eller

Prefekt Bo Baldertorp, tel +46 46 177 570, E-post bo.baldetorp@med.lu.se eller

Koordinator för MultiPark Gunnar Gouras, tel: 46-2220309, e-post: gunnar.gouras@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric, tel: 046-2227196 e-post: aldiana.sikiric@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökan
Ansökan ska göras via länk som är ute senast den 21 november 2018. Ansökan ska formuleras enligt Medicinska fakultetens instruktioner, se: https://www.med.lu.se/om_fakulteten/jobba_hos_oss/instruktioner_foer_soekande_till_laeraranstaellningar (lista över kvalifikationer för lektorer och creation of CV).

Ansökan ska skrivas på engelska eftersom internationella bedömare kan tas i anspråk.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl. ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3288
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-10-30
Sista ansökningsdag 2018-11-21

Tillbaka till lediga jobb