Lunds universitet, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områdena har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vår internationella renommé.

Gruppen för teoretisk partikelfysik ledigkungör upp till tre doktorandtjänster i partikelfysikfenomenologi, med början under våren 2019 eller efter överenskommelse.

Efter ett flertal nyrekryteringar består Lundagruppen nu av tio seniora forskare, sex postdoktorer och nio doktorander. Rikkert Frederix, Leif Lönnblad, Stefan Prestel, Malin Sjödahl, Torbjörn Sjöstrand, Korinna Zapp och Gösta Gustafson (emeritus) arbetar med olika aspekter av QCD och fenomenologi vid kolliderare, med tonvikt på utveckling av händelsegeneratorer. Johan Bijnens arbetar huvudsakligen med hadron- och flavourfysik, främst med hjälp av kiral störningsteori. Johan Rathsman och Roman Pasechnik arbetar i första hand med fenomenologi för fysik bortom standardmodellen, särskilt Higgsfysik och unifierade gaugeteorier. Vidare information om gruppen är tillgänglig på webbsidan http://particle.thep.lu.se/.

Gruppen har goda relationer med den experimentella partikelfysikgruppen i Lund, som är medlem i ATLAS och ALICE, och som också studerar möjligheterna till experiment i fundamental fysik vid den European Spallation Source som nu konstrueras i Lund.

Arbetsuppgifter

De doktorander som antas kommer alla att arbeta med ämnen relaterade till simulering av tungjonskollisioner inom ramen för ERC-projektet collectiveQCD samt KAW-projektet CLASH. Dessa projekt leds av Korinna Zapp respektive Leif Lönnblad, och båda projekten involverar utveckling av nya modeller för kollektiva effekter och implementation av dessa i händelsegeneratorer. Projekten involverar också studier av observabler för sådana effekter, inte bara i tungjonskollisioner utan även i mindre kollisionssystem.

Handledare kommer att utses i början av studierna, och integrera studenterna i den pågående forskningen. Fokus kan skifta allteftersom nya intressanta forskningsämnen dyker upp; partikelfysik är ett dynamiskt område och resultat från t ex LHC-kollideraren kan inspirera nya forskningsprojekt. Studenterna förväntas också läsa ett antal kurser i teoretisk fysik, se http://home.thep.lu.se/~bijnens/PhD/ enligt studieplanen, http://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/studieplan_teoretiskfysik.pdf och kan åläggas att fullgöra viss tjänstgöring som avser utbildning och administration, enligt särskilda bestämmelser i förordningen.


Behörighet

Sökanden skall ha grundläggande särskild behörighet för doktorandstudier i teoretisk fysik enligt gällande studieplan
http://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/studieplan_teoretiskfysik.pdf. I korthet innebär behörighetskraven att den sökande, när doktorandstudierna påbörjas, skall ha avlagt en examen i fysik eller teoretisk fysik på avancerad nivå, alternativt ha fullgjort kursfodringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i fysik eller teoretisk fysik på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet ha förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Detaljerade regler kan hittas på http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/forskarutbildning. Förmåga att prata och skriva engelska flytande är ett krav.

Bedömningsgrund

Bestämmelser om doktorandanställningar finns i HF 5 kap 1-7§§ samt SFS 1998:80. Innehavare av doktorandtjänst måste först antas för forskarutbildning. För att antas måste en student bedömas ha nödvändig kompetens att uppnå doktorsgraden under anställningsperioden. Kandidaterna kommer att rangordnas baserat på betyg, kvalitet på eventuella examensarbeten, rekommendationsbrev, annan tillhandahållen relevant information, och i slutändan (telefon)intervjuer.  Tidigare kurser och examensarbeten inom partikelfysik är en fördel. Erfarenhet av vetenskaplig programmering i en Unix/Linux-miljö är också en merit, i synnerhet kännedom om C++.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt till Lunds Universitet via https://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss. Från länken till de relevanta tjänsterna, klicka på "Logga in och sök jobbet" och följ instruktionerna. Ansökningar som skickas direkt till en medlem av forskargruppen beaktas ej.

Ansökningar skall innehålla ett curriculum vitae, en beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, kopior av examina, diplom och betyg, och kopior av eventuella forskningsrelaterade skrifter. CV'et bör innehålla åtminstone födelsedatum och -plats, nationalitet, adresser, utbildning och språkfärdigheter, men kan också innefatta t ex ytterligare färdigheter, personliga intressen, utmärkelser, stipendier, undervisningserfarenhet, deltagande i konferenser och sommarskolor, och publikationslistor. De sökande måste kunna uppvisa originaldokument på anmodan.

Ansökan skall också inkludera namn, ställning, telefonnummer och e-postadress för åtminstone två referenspersoner som den sökande önskar åberopa. Dessa personer behöver inte skicka brev innan de kontaktas, men om de gör det skall breven skickas med e-post direkt till leif.lonnblad@thep.lu.se .

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Våren 2019 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3311
Kontakt
  • Leif Lönnblad, professor, 046-222 72 80, leif.lonnblad@thep.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-10-19
Sista ansökningsdag 2018-11-25

Tillbaka till lediga jobb