Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Utlysningen gäller en postdoktor som är inriktad på forskning på högt belastade små ångturbiner och radialturbiner. Forskningen innehåller både designaspekter av de nämnda turbinerna i 1D och 2D samt CFD-analys. En ytterligare del av arbetet gäller våt expansion i radialturbiner och utveckling av fukt/kondensatavskiljning. Designdelen kommer att utföras med både kommersiella (Concepts NREC och Ansys WB) och egenutvecklade verktyg. En del av arbetet är inriktat på partialpådrag för småskaliga ångturbiner. Viss undervisning inom området ingår som en naturlig del i tjänsten.

Behörighet
Behörig för anställning som postdoktor i fluidmekanik/kraftverksteknik är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande. Disputationsdatumet får inte vara äldre än tre år före ansökningsfristen. Ämnet för doktorsavhandlingen ska vara inom forskningsområdet, dvs. relevant för turbomaskiner.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga.

Vid bedömningen av kandidaterna kommer särskild tonvikt att riktas mot den vetenskapliga färdigheten inom turbomaskiner, design av turbomaskiner, design- och analysverktyg och generell fluidmekanik/aerodynamik. Kandidaten ska ha en relevant kunskapsbas inom energi och helst inom området lågtemperaturcykler. Relevant kompetens i modellering av tvåfasströmning är fördelaktigt eftersom en del av projektet är relaterad till avlägsnande av fukt i turbiner.

Övriga meriter:

  • Erfarenhet från samarbete inom industrisponsrade projekt är en fördel.
  • Relevanta kunskaper i svenska är en fördel eftersom vissa undervisningsmoment utförs på svenska.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen begränsas enligt avtal "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka läraranställning vid LTH

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3457
Kontakt
  • Magnus Genrup, professor, +46 46 222 92 77
  • Johan Revstedt, professor, +46 46 222 43 02
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-11-22

Tillbaka till lediga jobb