Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning

En forskare i biologisk systematik sökes för att arbeta med Jadranka Rota, intendent vid entomologiska samlingarna, Biologiska museet, Biologiska institutionen. Den anställde kommer att arbeta vid enheten för Biodiversitet, Biologiska institutionen. Projektet är inriktat på fjärilars diversifiering, med hjälp av molekylär fylogeni kalibrerad med fossilt material. Fjärilar (ordning Lepidoptera) är en mycket stor grupp av makroorganismer, endast överträffad av skalbaggar i antal beskrivna arter, och projektets mål är att utreda orsakerna till denna enorma artrikedom genom att försöka förstå deras diversifieringsdynamik under de senaste 200 miljoner år av evolutionär historia.

Arbetsbeskrivning

Projektet omfattar betydande dataanalyser (inferens av fylogenetiska träd, fossilkalibrering och tidpunkt för divergensanalys, analyser med olika diversifieringsmodeller och användning av R för olika trädrelaterade uppgifter) samt att leda arbetet med ett första utkast till ett manuskript för en internationell expertgranskad tidskrift på hög nivå. Forskaren kommer att arbeta i den aktiva forskningsmiljön vid gruppen för Systematisk biologi (två seniora forskare, två postdoks, tre doktorander och andra) och förväntas arbeta tillsammans med andra gruppmedlemmar för att skapa synergieffekter. Projektet kommer också att innebära samarbete med forskare vid andra institutioner, särskilt Göteborgs universitet och Helsingfors universitet.

Erforderliga kvalifikationer

Utnämning för denna anställning förutsätter att sökanden har doktorsexamen eller motsvarande i systematik, evolutionsbiologi eller ett relaterat fält som slutförts högst tre år före sista ansökningsdagen. Under speciella omständigheter kan doktorsexamen vara klar tidigare. Vidare krävs påvisad forskningsaktivitet genom publikationer som första författare i expertgranskade tidskrifter; dokumenterad erfarenhet som självständigt arbetande liksom en del av ett team; färdigheter i dataanalys: fylogenetiska metoder (Maximum likelihood-metoden och Bayesiansk inferens; program som MrBayes, RAxML, BEAST och liknande) och R programmeringsspråk; utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig akademisk engelska. Tidigare forskningserfarenhet som postdok och ett dokumenterat intresse för och kunskap om fjärilar är meriterande.

Behörighet

Doktorsexamen i systematik, evolutionär biologi eller ett relaterat fält.

Villkor

Ansökan ska skrivas på engelska. Vänligen inkludera följande dokument:

  • Ansökningsbrev, som tydligt beskriver ditt intresse för denna anställning
  • Curriculum vitae, som beskriver din utbildning och akademiska bakgrund, samt annan relevant erfarenhet
  • Förteckning över publikationer, som beskriver ditt bidrag till varje publikation i högst tre rader
  • Förteckning över tre akademiska eller professionella referenser, med kontaktuppgifter och en kort redogörelse för deras yrkesförhållande till dig

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari 2019, varaktighet 30 september 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3460
Kontakt
  • Jadranka Rota, Museiintendent, +46 46 222 84 57, jadranka.rota@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-10-30
Sista ansökningsdag 2018-11-16

Tillbaka till lediga jobb